YouTube: English | Türkçe | العربية

# Name (İsim) Original video Dubbed (Dublaj) Subtitles (Altyazı) Broadcast (Yayın)
1 Jihad Turk English Türkçe العربية, Deutsch, English, Español, 日本語, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe, Việt, 漢語 3/25/2014
2 Sophia Pandya English Türkçe Deutsch, English, Español, le français, မြန်မာဘာသာ, 日本語, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe, 漢語 3/26/2014
3 Amir Hussain English Türkçe English, Español, 日本語, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe, 漢語 3/27/2014
4 Elizabeth Munisoglu English Türkçe English, Español, 日本語, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe, 漢語 3/28/2014
5 Philip Clayton English Türkçe English, Español, Kurdî, 日本語, Português, русский, Türkçe, 漢語 4/01/2014
6 Zaman Stanizai English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe, 漢語 4/02/2014
7 Alexei Smith English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe, 漢語 4/03/2014
8 Lawrence Seidman English Türkçe English, Español, Português, русский, Türkçe, 漢語 4/04/2014
9 Bradley Hawkins English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe, 漢語 4/05/2014
10 Lawrence Geraty English Türkçe English, Español, Português, русский, Türkçe, 漢語 4/08/2014
11 Daniel Skubik English Türkçe English, Español, Português, русский, Türkçe, 漢語 4/09/2014
12 Khaled Abou El Fadl English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe, 漢語 4/10/2014
13 Steve Gilliland English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe, 漢語 4/11/2014
14 Patrick Drinan English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe, 漢語 4/15/2014
15 Allen Maller English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe, 漢語 4/16/2014
16 Stephanie Varnon Hughes English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe, 漢語 4/17/2014
17 Kathleen Moore English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe, 漢語 4/18/2014
18 Reuven Firestone English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe, 漢語 4/22/2014
19 Robert Spitzer English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe, 漢語 4/23/2014
20 Chui Tsang English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe, 漢語 4/24/2014
21 Azam Nizamuddin English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe, 漢語 4/30/2014
22 Alan Jones English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe, 漢語 5/02/2014
23 Gerald Grudzen English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe, 漢語 5/05/2014
24 Gilbert Friend Jones (1) English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe, 漢語 5/06/2014
25 Gilbert Friend Jones (2) English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe, 漢語 5/07/2014
26 Kenneth Hunter (1) English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe, 漢語 5/08/2014
27 Kenneth Hunter (2) English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe, 漢語 5/12/2014
28 Robert M. McKee English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe, 漢語 5/13/2014
29 Margaret Johnson English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe, 漢語 5/14/2014
30 Peggy Price English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe, 漢語 5/15/2014
31 Scott Alexander English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 5/16/2014
32 Dirk Ficca English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 5/19/2014
33 Safaa Zarzour English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 5/20/2014
34 Haim Beliak English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 5/21/2014
35 Senad Agic (1) English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 5/22/2014
36 Senad Agic (2) English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 5/23/2014
37 Karina Korostelina English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 5/26/2014
38 Wilhelmus Valkenberg English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 5/27/2014
39 Steve Jolly English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 5/28/2014
40 Donald Daniel English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 5/29/2014
41 Roberta Rosenberg English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 5/30/2014
42 William Martin English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 6/02/2014
43 Frances Hassencahl English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 6/03/2014
44 James Harrington English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 6/04/2014
45 Elliot Gershenson English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 6/05/2014
46 James Puglisi English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 6/06/2014
47 Shams Ali English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 6/09/2014
48 Alfred McCall English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 6/10/2014
49 Whitney Bodman English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 6/11/2014
50 Muhammad Shafiq (1) English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 6/13/2014
51 Muhammad Shafiq (2) English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 6/16/2014
52 Ira Colby English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 6/17/2014
53 John Suthers English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 6/18/2014
54 Paul Parker (1) English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 6/19/2014
55 Paul Parker (2) English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 6/20/2014
56 Stephen Booth-Nadav English Türkçe English, Español, , ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 6/23/2014
57 George Eisen English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 6/24/2014
58 Lawrence Forman English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 6/25/2014
59 Diane Christman English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 6/26/2014
60 Maureen McCormack English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 6/27/2014
61 Ahmed Rehab (1) English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 6/28/2014
62 Ahmed Rehab (2) English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 6/29/2014
63 Nader Hashemi (1) English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 6/30/2014
64 Nader Hashemi (2) English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 7/01/2014
65 Omar Kaifo (1) English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Türkçe 7/02/2014
66 Omar Kaifo (2) English Türkçe English, Español, ภาษาไทย 7/03/2014
67 Zaher Sahloul English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 7/04/2014
68 Fajri Ansari English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Português, русский, Türkçe 7/05/2014
69 Abdulmuhsin bin Abdullah ez-Zekerî العربية Türkçe * 7/06/2014
70 Kareem Irfan (1) English Türkçe English, Español, ภาษาไทย 7/07/2014
71 Kareem Irfan (2) English Türkçe English, Español, ภาษาไทย, Türkçe 7/08/2014
72 Muhammed bin Abdulfetih El-Beyanuni العربية Türkçe * 7/09/2014
73 Muhammad Ali Suleiman Ed-Dugoor العربية Türkçe * 7/10/2014
74 Askia Muhammad (1) English Türkçe English, Español, Português, русский, ภาษาไทย, Türkçe 7/11/2014
75 Askia Muhammad (2) English Türkçe English, Español, Português, русский, ภาษาไทย, Türkçe 7/12/2014
76 Chouadou Traore English Türkçe English, Español, Português, русский, ภาษาไทย, Türkçe 7/13/2014
77 Mustafa Safvet Halilović Bosanci (Босанци) Türkçe * 7/14/2014
78 Mariam Ait Ahmed العربية Türkçe * 7/15/2014
79 Mohammed Elahee (1) English Türkçe English, Español, Português, русский, ภาษาไทย, Türkçe 7/16/2014
80 Mohammed Elahee (2) English Türkçe English, Español, Português, русский, ภาษาไทย, Türkçe 7/17/2014
81 Leonardo Petlakh English Türkçe English, ภาษาไทย, Türkçe 7/18/2014
82 Said Buyezri (1) العربية Türkçe * 7/19/2014
83 Said Buyezri (2) العربية Türkçe * 7/20/2014
84 Tim Danahey English Türkçe English, Español, Português, русский, ภาษาไทย, Türkçe 7/21/2014
85 Wahy ud-Deen Shareef (1) English Türkçe English, Español, Português, русский, ภาษาไทย, Türkçe 7/22/2014
86 Wahy ud-Deen Shareef (2) English Türkçe English, Español, Português, русский, ภาษาไทย, Türkçe 7/23/2014
87 Muhammad Jakeeb (1) العربية Türkçe * 7/24/2014
88 Muhammad Jakeeb (2) العربية Türkçe * 7/25/2014
89 Inamu’l-Haq (1) English Türkçe English, Español, Português, русский, ภาษาไทย, Türkçe 7/26/2014
90 Inamu’l-Haq (2) English Türkçe English, Español, Português, русский, ภาษาไทย, Türkçe 7/27/2014
91 Paul Kottke (1) English Türkçe English, Español, Português, русский, ภาษาไทย, Türkçe 8/11/2014
92 Paul Kottke (2) English Türkçe English, Español, Português, русский, ภาษาไทย, Türkçe 8/12/2014
93 Nancy Todd English Türkçe English, Español, Português, русский, ภาษาไทย, Türkçe 8/13/2014
94 Seth Leech English Türkçe English, Español, Português, русский, ภาษาไทย, Türkçe 8/14/2014
95 N. J. L’Heureux English Türkçe English, Español, Português, Türkçe 8/15/2014
96 Joyce Davis English Türkçe English, Español, Português, Türkçe 8/18/2014
97 Chas Freeman (1) English Türkçe English, Español, Português, Türkçe 8/19/2014
98 Chas Freeman (2) English Türkçe English, Español, Türkçe 8/20/2014
99 T. L. Hill English Türkçe English, Türkçe 8/21/2014
100 Bob Hullinghorst English Türkçe English, Türkçe 8/22/2014
101 Annabel Hertz English Türkçe English, Türkçe 8/25/2014
102 William Peduto English Türkçe English, Türkçe 8/26/2014
103 Thomas Petriano English Türkçe English, Türkçe 8/27/2014
104 Walter Wagner (1) English Türkçe English, Türkçe 8/28/2014
105 Walter Wagner (2) English Türkçe English, Türkçe 8/29/2014
106 Jon Pahl English Türkçe English, Türkçe 9/01/2014
107 JoAnn Barrett English Türkçe English, Türkçe 9/02/2014
108 Jose Valdes English Türkçe English, Türkçe 9/03/2014
109 Frederick Streets English Türkçe English, Türkçe 9/04/2014
110 Matthew Lammi English Türkçe English, Türkçe 9/05/2014
111 Frances Leap English Türkçe English, Türkçe 9/08/2014
112 David Newton (1) English Türkçe English, Türkçe 9/09/2014
113 David Newton (2) English Türkçe English, Türkçe 9/10/2014
114 Leo Lefebure English Türkçe English, Türkçe 9/11/2014
115 Allen Page English Türkçe English, Türkçe 9/12/2014
116 Wendi See (1) English Türkçe English, Türkçe 9/15/2014
117 Wendi See (2) English Türkçe English, Türkçe 9/16/2014
118 Jack Goldstone (1) English Türkçe English, Türkçe 9/17/2014
119 Jack Goldstone (2) English Türkçe English, Türkçe 9/18/2014
120 Joseph Stoutzenberger English Türkçe English, Türkçe 9/19/2014
121 Peter Kovach (1) English Türkçe English, Türkçe 9/22/2014
122 Peter Kovach (2) English Türkçe English, Türkçe 9/23/2014
123 Sandra Frankel English Türkçe English, Türkçe 9/24/2014
124 Adnan Silajdzić (1) English Türkçe English, Türkçe 9/25/2014
125 Adnan Silajdzić (2) English Türkçe English, Türkçe 9/26/2014
126 Trudy Conway (1) English Türkçe English, Türkçe 9/29/2014
127 Trudy Conway (2) English Türkçe English, Türkçe 9/30/2014
128 Thomas Masters English Türkçe English, Türkçe 10/01/2014
129 Muzammil Siddiqi (1) English Türkçe English, Türkçe 10/02/2014
130 Muzammil Siddiqi (2) English Türkçe English, Türkçe 10/03/2014
131 Keith Thompson (1) English Türkçe English, Türkçe 10/06/2014
132 Keith Thompson (2) English Türkçe English, Türkçe 10/07/2014
133 Russell Goodman English Türkçe English, Türkçe 10/08/2014
134 Ori Soltes (1) English Türkçe English, Türkçe 10/09/2014
135 Ori Soltes (2) English Türkçe English, Türkçe 10/10/2014
136 Anthony Ciorra (1) English Türkçe English, Türkçe 10/13/2014
137 Anthony Ciorra (2) English Türkçe English, Türkçe 10/14/2014
138 Andrew Harrison English Türkçe English, Türkçe 10/15/2014
139 Adam Giambrone English Türkçe English, Türkçe 10/16/2014
140 Chander Khanna English Türkçe English, Türkçe 10/17/2014
141 John Mastandrea English Türkçe English, Türkçe 10/20/2014
142 Yasmin Ratansi English Türkçe English, Türkçe 10/21/2014
143 Reid Locklin English Türkçe English, Türkçe 10/22/2014
144 Michael Swan English Türkçe English, Türkçe 10/23/2014
145 Gregory Baum English Türkçe English, Türkçe 10/24/2014
146 Hamid Slimi (1) English Türkçe English, Türkçe 10/27/2014
147 Hamid Slimi (2) English Türkçe English, Türkçe 10/28/2014
148 Muneeb Nasir English Türkçe English, Türkçe 10/29/2014
149 Alok Mukherjee (1) English Türkçe English, Türkçe 10/30/2014
150 Alok Mukherjee (2) English Türkçe English, Türkçe 10/31/2014
151 Patrick Lake English Türkçe * 11/03/2014
152 Louis Girard English Türkçe * 11/04/2014
153 Brian Desbiens (1) English Türkçe * 11/05/2014
154 Brian Desbiens (2) English Türkçe * 11/06/2014
155 John Farina (1) English Türkçe * 11/07/2014
156 John Farina (2) English Türkçe * 11/10/2014
157 Monserrat Washburn (1) English Türkçe * 11/11/2014
158 Monserrat Washburn (2) English Türkçe * 11/12/2014
159 Roger Katz English Türkçe * 11/13/2014
160 Dale Eickelman English Türkçe English 11/14/2014
161 Tamara Albertini English Türkçe English 11/17/2014
162 Abdul Majeed bin Muhammad bin Ali Bochebka (1) العربية Türkçe * 11/18/2014
163 Abdul Majeed bin Muhammad bin Ali Bochebka (2) العربية Türkçe * 11/19/2014
164 Kapali Jeffrey Lyon English Türkçe English 11/20/2014
165 Robert Littman English Türkçe English 11/21/2014
166 John Barton (1) English Türkçe English 11/24/2014
167 John Barton (2) English Türkçe English 11/25/2014
168 Jean O’Sullivan English Türkçe English 11/26/2014
169 Andrew Griswold English Türkçe English 11/27/2014
170 David Ives English Türkçe English 11/28/2014
171 Maggie Herzig English Türkçe English 12/01/2014
172 James Frankel English Türkçe English 12/02/2014
173 Edward DeMore * * * 12/03/2014
174 Rosemary Johnston English Türkçe English 12/04/2014
175 Steve Sherman English Türkçe English 12/05/2014
176 Thomas Gage (1) English Türkçe English 12/08/2014
177 Thomas Gage (2) English Türkçe English 12/09/2014
178 Jules Bailey English Türkçe English 12/10/2014
179 Samuel Henry (1) English Türkçe English 12/11/2014
180 Samuel Henry (2) English Türkçe English 12/12/2014
181 Peter Bechtold English Türkçe English 12/15/2014
182 Selma Ahmed (1) English Türkçe English 12/16/2014
183 Selma Ahmed (2) English Türkçe English 12/17/2014
184 Phil Latronico English Türkçe English 12/18/2014
185 Dierdre O’Donnell English Türkçe English 12/19/2014
186 Donald Beecher (1) English Türkçe English 12/22/2014
187 Donald Beecher (2) English Türkçe English 12/23/2014
188 Angela Sumegi English Türkçe English 12/24/2014
189 Tymmarah Zehr English Türkçe English 12/25/2014
190 David Selzer English Türkçe English 12/26/2014
191 Karen Coxon English Türkçe English 1/05/2015
192 Chris Brown English Türkçe English 1/06/2015
193 Solomon Rolingher English Türkçe English 1/07/2015
194 Robert Spencer English Türkçe English 1/08/2015
195 Alana DeLong English Türkçe English 1/19/2015
196 Steve Young English Türkçe English 1/20/2015
197 John Whyte English Türkçe English 1/21/2015
198 Earle Waugh English Türkçe English 1/22/2015
199 Mahmood Sabri English Türkçe English 2/02/2015
200 Sheryl Santos-Hatchett English Türkçe English 2/03/2015
201 Debra Loudon McCann English Türkçe English 2/04/2015
202 Bashir Ahmad al-Ansari English Türkçe English 2/05/2015
203 Robert Bennett English Türkçe English 2/06/2015
204 Helen Rose Ebaugh (1) English Türkçe English 2/09/2015
205 Helen Rose Ebaugh (2) English Türkçe English 2/10/2015
206 Aaron Tyler (1) English Türkçe English 2/11/2015
207 Aaron Tyler (2) English Türkçe English 2/12/2015
208 Parvez Ahmed (1) English Türkçe English 2/19/2015
209 Parvez Ahmed (2) English Türkçe English 2/20/2015
210 José Fernández English Türkçe English 2/23/2015
211 David Rieck English Türkçe English 2/24/2015
212 Celeste Kreuger English Türkçe English 2/25/2015
213 Muhammad Musri (1) English Türkçe English 2/26/2015
214 Muhammad Musri (2) English Türkçe English 2/27/2015
215 René Garcia English Türkçe English 3/2/2015
216 Marcos Regalado English Türkçe English 3/3/2015
217 Bryan Fulwider English Türkçe English 3/4/2015
218 Gustavo Godoy English Türkçe English 3/5/2015
219 Patricia “Patty” Arias English Türkçe English 3/6/2015
220 Bill Crowell English Türkçe English 3/9/2015
221 Dann May English Türkçe English 3/10/2015
222 Nancy Pittman English Türkçe English 3/11/2015
223 Gregory Rieke English Türkçe English 3/12/2015
224 Dennis Davis English Türkçe English 3/13/2015
225 Imad Enchassi (1) English Türkçe English 3/16/2015
226 Imad Enchassi (2) English Türkçe English 3/17/2015
227 Eve Levin English Türkçe English 3/18/2015
228 Floyd Schoenhals English Türkçe English 3/19/2015
229 Barbara Austin English Türkçe English 3/20/2015
230 Don Pittman English Türkçe English 3/23/2015
231 Phyllis Bernard English Türkçe English 3/24/2015
232 James Scott English Türkçe English 3/25/2015
233 Robert Mann English Türkçe English 3/26/2015
234 Robert Rice English Türkçe English 3/27/2015
235 Alan Wolf English Türkçe English 3/30/2015
236 Emile George Noel English Türkçe English 3/31/2015
237 Catherine Eustis English Türkçe English 4/01/2015
238 David Morse English Türkçe English 4/02/2015
239 James Bowley English Türkçe English 4/03/2015
240 Jane Mauldin (1) English Türkçe English 4/06/2015
241 Jane Mauldin (2) English Türkçe English 4/07/2015
242 Richard Saxer English Türkçe English 4/08/2015
243 Jean Farish English Türkçe English 4/09/2015
244 Roxanne Stoehr English Türkçe English 4/10/2015
245 Richard Webb (1) English Türkçe English 4/13/2015
246 Richard Webb (2) English Türkçe English 4/14/2015
247 James VanderWeele English Türkçe English 4/15/2015
248 Loye Ashton (1) English Türkçe English 4/16/2015
249 Loye Ashton (2) English Türkçe English 4/17/2015
250 Gareth Young English Türkçe English 4/20/2015
251 Loyd Allen (1) English Türkçe English 4/21/2015
252 Loyd Allen (2) English Türkçe English 4/22/2015
253 Joseph Bankoff English Türkçe English 4/23/2015
254 Mervan el Fauri العربية Türkçe * 4/24/2015
255 Richard Penaskovic English Türkçe English 4/27/2015
256 Charlotte Connah English Türkçe English 4/28/2015
257 Jan Swanson English Türkçe English 4/29/2015
258 Fouad Abdurrahman El Benna العربية Türkçe * 4/30/2015
259 Carole Hayes English Türkçe English 5/04/2015
260 Khalid Abubakar Aliyu (1) English Türkçe English 5/05/2015
261 Khalid Abubakar Aliyu (2) English Türkçe English 5/06/2015
262 Chris Heavner (1) English Türkçe English 5/07/2015
263 Chris Heavner (2) English Türkçe English 5/08/2015
264 Jibril Dahiru Amin English Türkçe English 5/11/2015
265 Steve Farley English Türkçe English 5/12/2015
266 Michael Zaccaria English Türkçe English 5/13/2015
267 Peter Cohen (1) English Türkçe English 5/14/2015
268 Peter Cohen (2) English Türkçe English 5/15/2015
269 Elwood McDowell English Türkçe English 5/25/2015
270 Cornelius Omonokhua English Türkçe English 5/26/2015
271 David Marsh English Türkçe * 5/27/2015
272 Anne Falola (1) English Türkçe * 1/04/2016
273 Anne Falola (2) English Türkçe * 1/05/2016
274 Jamal Saferty (1) العربية Türkçe * 2/04/2016
275 Jamal Saferty (2) العربية Türkçe * 2/05/2016
276 Jessica Rehman English Türkçe * 1/07/2016
277 Anas Amatayakul (1) English Türkçe * 1/08/2016
278 Anas Amatayakul (2) English Türkçe * 1/11/2016
279 Suchart Setthamalinee English Türkçe * 1/12/2016
280 Hamid Mavani English Türkçe * 1/14/2016
281 Ibrahim Muhammad (1) English Türkçe * 1/15/2016
282 Ibrahim Muhammad (2) English Türkçe * 1/18/2016
283 Muhammed Halid (1) English * * 1/19/2016
284 Muhammed Halid (2) English * * 1/21/2016
285 Oscar Ugoh English * * 1/22/2016
286 Armiyawo Shaibu (1) English * * 1/25/2016
287 Armiyawo Shaibu (2) English * * 1/26/2016
288 Shamsulhak Aryanfar (1) * * * *
289 Semsulhak Aryanfar (2) * * * *
290 Urs Baumann * * * *
291 Umar Sanda Ahmed * * * *
292 Abdul Rahman Alhassan * * * *
293 George Frank Asmah * * * *

*: To be added soon (Yakında eklenecek)

All videos in English | Türkçe videolar | أشرطة الفيديو باللغة العربية

Home page | Ana sayfa