Prof. Dr. Jamal Saferty, Şam Üniversitesinde İslami İlimler ve Modern İslam Düşüncesi profesörüdür. İslamî ilimler, İslam Hukuku ve Modern İslam Düşüncesi alanlarında dersler vermektedir.

“Tüm bunların aksine, hizmet okulları bir taraftan pozitif ilimlerde en üst seviyede eğitim veririken, diğer taraftan da ahlakî değerlere ve maneviyata önem vermişlerdir. Böylece bu okullar ilmi, ahlak ve ruh ile mezc etmişlerdir. İşte gerçek manada “din” de budur. Ahlak ve ruhu müsbet ilimlerle birleştirdiğinizde, “din” den istenilene ulaşırsınız. Ayrıca, bu eğitim sisteminde talebeler arasında herhangi bir ayrımcık yapılmaz… Müslüman, gayr-i Müslim arasında farklılık gözetilmez.. ”

“Hocaefendi iki hayrı birleştirmiştir. Fikir ve fikrin aksiyona geçirilimesi. İşte bundan dolayırdır ki, Üstad Fethullah Gülen hocaefendi başkalarının başaramadığını gerçekleştimiştir. Hocaefendi hayrın iki kanadını birleştimiştir. Düşünce, analiz, telif ve araştırma ile bunların amel, aksiyon, ve yeni açılımlara dönüşmesini, fikirlerin müesseseleşmesini tesis etmiştir. Hayatın her alanında bu esası uygulamış ve böyelece hizmet hareketi dünyada eşsiz bir örnek olmuştur. ”