Prof. Dr. Jamal Saferty, Şam Üniversitesinde İslami İlimler ve Modern İslam Düşüncesi profesörüdür. İslamî ilimler, İslam Hukuku ve Modern İslam Düşüncesi alanlarında dersler vermektedir.

“Hizmet hareketi günümüzde her coğrafyada mevcut. Her yerdeki bu mevcûdiyeti, duvarlarda sloganik tabelalar şeklinde değil, bizzat Hizmet faaliyetleri iledir. Biz, Hizmetin olduğu yerlerde sloganlar, afişler, ilanlar ve reklamlar görmedik. Aksiyonlarını gördük. Nitekim Hizmet gönüllülerini zaten yaptıkları Hizmetleriyletanırsınız. Dolayısyla Hizmet hareketini de yine faaliyetleriyle tanırsınız. Bundan dolayı Hizmet hareketini her yerde duyarsınız.. Havaalanlarından tutun da en ücra yerlere kadar… O kadar ki, Hizmet hareketi hakkında hiçbirşey bilmeyenlere bile onun ismi bir şekilde ulaşır… ”

“Evet.. yeni bir insanlık projesi olan bu hareket, Efendimiz (sav)’in “İslam” tarifine aynen uymaktadır. Fethullah Gülen Hocaefendi ve talebeleri Efendimiz’in ve dolayısyla İslam’ın bu misyonunu çok iyi anlamıştır ki o da insanı merkeze alır. Peygamber Efendimiz (sav), “tüm insanlık, Allah (cc)’ın görüp-gözettiği ıyâli gibidir” buyurmamışlar mıdır? Dikkat ederseniz, “Müslümanlar” dememiş, bilakis, “tüm insanlık” demiştir. Ve hadisin devamında Efendimiz (sav) şöyle devam ediyor: “Allah katında en sevgili kul, Allah’ın ıyâline, yani tüm insanlığa faydası dokunan kimsedir.” Hizmet hareketi bu nebevî mesajı çok iyi anlamış ve Fethullah Gülen Hocaefendi de bu kutlu mesajı çok isabetli yorumlamıştır.”