Anas Amatayakul, Tayland İslam Bankası Danışma Konseyi başkanlığını yürütmektedir. Tayland Mahidol Üniversiesi’nde Sosyal Bilimler Bölümü’nde ders veren Amatayakul, Tayland’da dinlerarası diyalog alanının öncülerinde biridir.

“Hizmet’i diğerlerinden ya da diğer yardım kuruluşlarından, insanî yardım kuruluşlarından farklı kılan şey, amacı, hedefi, gayesi ve maksadı. Çünkü diğer insanî yardım kuruluşları insanlığa hizmet etmeyi, bu dünyaya hizmet etmeyi amaçlıyor. Ama Hizmet için durum farklı. Hizmet’in iki dünyaya da hizmet etmeyi amaçladığını düşünüyorum. Hem bu dünya hayatına, dünyadaki topluma, hem de bizden sonraki toplumlara, sonraki dünyaya ya da mutlak gerçekliğe hizmet ediyorlar.”

“Hizmet mensuplarının sorumluluğu altındaki eğitim faaliyetleri tüm bu ülkelere, bu dünyanın her bir köşesinde yaşayan insanlara İslam’ın gerçek yüzünü, Müslümanların gerçek yüzünü gösterebilir. Doğru olan da bu. Televizyon ekranına bakıp, şiddet içeren olayları televizyonda görüyorlar ama kendi köylerinde, kendi bölgelerinde, kendi topluluklarında bulunan okullara gittiklerinde, Hizmet öğretmenleriyle, bu okullarda hizmet eden öğretmenlerle kişisel görüşmelerde bulunduklarında, gerçeğin oldukça farklı olduğunu görüyorlar. Bu kişilerin kibar, eğitimli ve aynı zamanda dürüst ve barışsever, merhametli olduğunu görüyorlar.”

“Eğer insanlar bu faaliyetlerden şüphe duyuyorlarsa, dünyanın her yerinde çalışan birçok farklı, Avrupalı insanî yardım kuruluşları da var. Tamam. Ama Hizmet bunların içinde İslamî olan çok az hareketten biri. Hatta belki tek Müslüman insanî yardım kuruluşu. Hizmet’in eşsiz olduğunu düşünüyorum. İnsanlığa çeşitli faaliyetler ve hizmet sunan çok fazla grup yok.”