Anas Amatayakul, Tayland İslam Bankası Danışma Konseyi başkanlığını yürütmektedir. Tayland Mahidol Üniversiesi’nde Sosyal Bilimler Bölümü’nde ders veren Amatayakul, Tayland’da dinlerarası diyalog alanının öncülerinde biridir.

“Dünyanın her yerindeki birçok Müslüman organizasyona dair çalışmalar yaptım. İslam dünyasının en doğu sınırından, örneğin Çin’in Yunnan bölgesinden, Endonezya gibi bir yerdeki duruma, Malezya’daki İslamlaşmaya, oradan en batı sınır olan Fas’a kadar birçok yerle ilgili çalışmalarım oldu. Hatta Hindistan’dan ve farklı yerlerden birçok İslamî hareket ve kuruluşa dair de bilgi sahibi oldum. Ama Hizmet Hareketi bunlardan farklı bir rol oynuyor. Çoğunlukla eğitimi vurguluyor ve medeniyetler, kültürler ve dinler arası diyalogun önemine dikkat çekiyor. Bu yüzden Hizmet’in Müslümanlar için yeni bir umut kaynağı olabileceğini düşünüyorum.”

“Bana göre Hizmet Hareketi’ne iki önemli şey atfedilebilir. İlki somut bir şey. Somut olan eğitim, eğitim hizmetleri, dünyanın her yerinde eğitime verdikleri destek. Hizmet Hareketi’nin çaba gösterdiği ikinci şey ise farklı dinî gruplar ve medeniyetler arasında diyalog kurmak.”

“Birçok insan, Batı dünyasının İslam dünyasıyla arkadaş olmasının zor olduğuna dair bir fikir sahibi olabilir ama bu doğru değil. Hizmet Hareketi mensuplarının Batı dünyasına başarıyla getirdikleri faaliyetler sayesinde Müslümanlarla bu arkadaşlık kuruluyor. Bunun çok büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum.”