California Üniversitesi-Riverside’da Dini Bilimler Bölümü’nde doktora eğitimi alan Jessica Rahman, California State Üniversitesi- Long Beach kampüsünde ders vermektedir. Güney Aya’da İslam, dini şiddet ve soykırım üzerine çalışan Rehman, kültürel hafıza ve kuşaklararası farklar üzerine etnografik bir araştırma yürütüyor.

“Hizmet Hareketi İslam’ı halka yakın bir şekilde temsil ediyor. Yani tabanda yaşayan gerçek insanlara uzak, hegemonik bir şekilde değil. Hizmet için İslam, gerçek insanların gerçek şeyler yaptıkları, gerçek dünyadaki değişimi etkilemek için harekete geçtikleri bir şey.”

“Hizmet, dediğim gibi, masaya İslam içindeki diğer sosyal hareketlerin getirmediği bir dinlerarası diyalog anlayışı getiriyor. Diğer oluşumlar Müslümanların, Müslümanlara yardım etmeye çalıştığını söylemeye çalışıyor, ancak, Hizmet, genel olarak insanların Müslümanlara yardım etmek istemesi olduğunu söylemeye çalışıyor. Bu durumun inanç gelenekleri arasındaki farklılıklar etrafında oluşmuş kötü anlayışları durdurmaya yardım edecek eğitici etkileşimine imkan verdiğini düşünüyorum. Ve bu çok değerli.”

“Özellikle küresel alanda var olan tüm hareketler eleştirilecektir. Bence önemli olan şu; bu eleştirilerin üstesinden gelmek istiyorsanız, eleştirileri içselleştirmelisiniz. Eleştirileri seslendiren insanları gerçekten dinlemelisiniz. Ve şeffaflık yönünde gerekli değişiklikleri yapmalısınız.”