David Marsh, Southern California Üniversites’nden emekli eğitim profesörüdür. Müfredat, öğretmen eğitimi, program değerlendirme ve okul reformu konularında uzman olan Marsh, Eğitimin Yeniden Yapılanması Ulusal İttifakı kuruluşunda hizmet ediyor.

“Her ülkede Sayın Gülen gibi bir insan olması gerektiği kanaatindeyim. Her ülkenin “Farklı gruplarla konuşmalıyız. Bağlantılar bulmalıyız.” diyen birinin varlığına ihtiyacı var. Dinlerarası diyalog faaliyetlerinin harika olduğunu düşünüyorum.”

“Dürüst olmak gerekirse Sayın Gülen gibi insanlara ulaşıp, bağlantılar kuran başka bir hareket bilmiyorum. Bu hareketin eşsiz ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bazen diğer dinî gruplar pahasına belli bir dine ait çabaların teşvik edildiğini biliyorum. Sayın Gülen’e dair sevdiğim şeyse, böyle bir şey istemiyor olması. Bizleri Müslüman yapmaya çalışmıyor. Sevgi, doğruyu söyleme ve hatta dedikodu yapmama gibi ortak değerler ve önemli bağlantılar bulmamıza yardım etmeye çalışıyor.”

“Hizmet’le gittiğimiz geziden önce Türkiye’ye gitmiştim. Harika şeyler gördüm. Antalya’ya gittik, harika sahiller gördük. Sonra Efes’e gittik ve sergileri gördük. İstanbul’a gittik ve muhteşem şeyler gördük. Ama o gezide, Hizmet’le beraber gittiğimiz gezideki kadar insanlarla kaynaşamamıştım. Hizmet’le gittiğimde kendi toplumlarında bir fark oluşturmaya çalışan, ailelerini güçlendirmeye çalışan, önemli olduğunu düşündükleri değerlere göre yaşamaya gayret eden sorumluluk sahibi, düşünceli insanlar gördüm.”