Dr. Peter A. Cohen Clemson Üniversitesi’nde Felsefe Bölümü’nde Öğretim Görevlisidir. Clemson Üniversitesi’nde dünya dinleri dersleri vermektedir. Daha önce de Appalachian State Üniversitesi, Florida State Üniversitesi ve Florida A & M Üniversitesi’nde dersler vermiştir. Doktorasını Beşeri Bilimler ve Din üzerine Florida State Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Pazar sabahları kiliselerde yetişkin eğitimi dersleri vermektedir.

“Hizmet’in de İslam’ı çok iyi temsil ettiğini düşünüyorum. Aksam ya da sabah haberlerinde gördüklerinizi değil, İslam’ın esas öğretilerini temsil ediyor. Açık bir şekilde, dinin anlamlı yönlerine bakıyor ve bu yönlerle çalışıyor. İslam’la oldukça bütünleşmiş durumda ama aynı zamanda, aynı rahatlıkla İslam dışında da, diğer geleneklerle de çalışıyor.”

“Dünya liderleriyle ilgilenmek, bireylerle ilgilenmek, birçok farklı dinî cemaatlerin birçok farklı seremonilerinde yer almak… Bana kalırsa bunlar geniş çaplı olarak sunabilecekleri en önemli şey. Herkesin o veya bu olsun, bağlı olduğu bir gelenek vardır. Bu gelenekleri tartışmaya açık olduklarını göstermeleri, tartışmayı hoş karşılamaları, farklı toplumlardan gelen soruları hoş karşılamaları bana göre Hareket’in en canlı tarafı.”

“Ve katıldığım her programdan, Hareket mensuplarıyla olan birebir her ilişkimden edindiğim izlenim diğer insanları içten bir şekilde önemsedikleri yönünde. O insan ister kendileriyle aynı şekilde, ister farklı şekilde düşünüyor olsun, onların dinî geleneğinden, onların milliyetinden olsun ya da olmasın önemsiyorlar. Önemli olan şey önemsiyor olmaları ve insanî faaliyetlerinde ve yardım düşüncelerinde bunun olduğu çok açık.”