Dr. Khalid Abubakar Alıyu Nasril İslam Cemaati’nin Genel Sekreteridir. İslam Çalışmaları alanında doktora yapmıştır. İslam Akşam Okulu ve Yetişkin Kadın Eğitimi Okulu gibi bir çok okulun açılmasına öncülük eden Dr. Alıyu, Nijerya’da Müslümanların ve Hristiyanların barış içinde yaşamasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Eğitim, sağlık, din ve demokrasi alanlarında çok sayıda makale yazmıştır.

“Hizmet Hareketi’nin neyi temsil ettiğini soracak olursanız, İslam’ı temsil ediyor. İnsanlığı, hizmet etmeyi, eğitimi, insanlığın gelişimini temsil ediyor. Genel anlamda sevgi, ilgi, anlayış, şefkat ve sempati için temel bir değer geliştiriyorlar.”

“Sayın Fethullah Gülen’in ve Hizmet Hareketi’nin herkesin iyiliğine olan katkıları beş ana alanda kategorize edilebilir. Bir, eğitim alanında. İki, sağlık alanında. Üç, diyalogda. Dört, insani yardım alanında. Beş, barışı yaymaya çalışma alanında. Bunların gerçekten toplumun ortak iyiliğine olan çok temel beş alan olduğunu söyleyebilirim.”

“Türkiye’ye gittiğinizde, İstanbul’a veya diğer yerlere gittiğinizde, Hizmet Hareketi mensubu insanların hayat kalitesinin normalde nasıl olduğunu o zaman anlıyorsunuz. Başka ülkelerde erkek ve kız kardeşlerine yardım edebilmek için kendi dünyalarından ayrılıyorlar. Hizmet Hareketi’ni İslam dünyasındaki diğer hareketlerden ayıran şey bu. Ve bunun insanın gözlerini açan türden bir şey olduğunu düşünüyorum.”

“Hizmet Hareketi’nin dinlerarası diyalog faaliyetleri olağanüstü. Abuja’da gerçekleşen son Barış, Sevgi ve Hoşgörü konferansına katılma fırsatım oldu. İlk defa, Hıristiyan din adamlarının, Katoliklerden Anglikanlara kadar hepsinin, Müslüman din adamlarıyla bir araya gelip, oturup sevgi, barış ve hoşgörü üzerine konuştuklarına şahit oldum.”