Prof. Dr. Fuâd Abdurrahman el-Bennâ Yemen Taiz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde İslam Siyaset Teorisi Profesörüdür. İslam düşüncesi ve günümüz İslam dünyasının problemleri üzerine dersler vermektedir. Yemen İslam Düşünce Forumu Başkanıdır. Doktorasını Afrika Uluslararası Üniversitesi’nde İslam Siyaset Düşüncesi alanında yapmıştır. İslam siyaset felsefesi, İslam düşüncesi ve kültürü konularında çok sayıda kitap ve makale yazmıştır.

“İnsanlara Allah’ı anlatırken, akla hitab eden fikir ile, kalbe hitab eden nasihati birleştirebilmiştir. O,hem bir fıkıh alimi, hem de sosyal reformcudur. Bir dava adamı, mürebbi, alim, mütefekkir ve kendini tüm insanlığın islahına adamış bir müslih olması yönüyle Fethullah Gülen Hocaefendi, bu asrımızın müceddidleridendir.”

“Evet, hizmet hareketi, günümüzün en önemli İslâmî hareketlerden birisidir. Hizmet Hareketi, bu ümmetin hayatiyetini tekrar kazanmasında çok ciddi katkılarda bulunmuştur. Yani, son birkaç asırdaki korkunç geri kalmışlık ve özellikle de son asırda ümmeti saran sömürgecilik ve onun getirdiği gerilemenin akabinde, asrımızda bu ümmetin tekrar hayat kazanmasına katkıda bulunmuştur.”

“Bugün Hizmet Hareketi İslam âleminde bir çok ülkede faaliyet göstermektedir. Hatta, İslam âleminin ötesinde tüm dünyaya hizmet götürmektedir. Bildiğim kadarıyla, 170 farklı ülkede faaliyet göstermektedir. Müslüman ülkelerin sayısı 60’ı geçmediğine göre, Hizmet Hareketi’nin Müslüman olmayan yaklaşık 100 ülkede faal olduğunu gösterir. Bu da Hizmet’in, bizzat İslam’ın evrenselliği ilkesinden hareketle, tüm dünyaya ulaşma gayretinin bir neticesidir.”