Jan Swanson Dinlerarası Toplum İnisiyatifleri organizasyonunda manevi geziler direktörüdür. Atlanta’da ekümenik ve dinlerarası toplumda bir liderdir. Metro Atlanta İnanç İttifakı’nın kurucu üyesidir. Müslüman, Musevi ve Hristiyan gruplarla çok sayıda manevi geziler düzenlemiştir. Metropolitan Atlanta Hristiyan Konseyi Dışa Açılım Direktörüdür.

“Hareket, gerçekten insanlarla iletişim kurmayı önemseyen gönüllü hizmet eden kişilerden oluşuyor. Bu insanların Musevi, Hıristiyan, Müslüman, ateist ya da başka bir şey olmasının bir önemi yok. Çok nazikler ve iletişim kurmak istiyorlar. Kafayla ve kalple bağlantılar kuruyorlar. Sadece arkadaş olup, karşılıklı olarak birbirimizden bir şeyler öğrenebiliyoruz. Ve burada karşılaştıkları tüm Amerikalıları oldukları gibi kabul ediyorlar.”

“Hizmet sivil bir gönüllülük işi ama aslında bundan fazlası da var. Hizmet Hareketi diğer gönüllü faaliyetler gibi değil. Bu insanlar oldukça adanmışlar ve hepimizin işbirliği yaparak barış içinde yaşayabileceğimiz bir toplum oluşturma hedefine ve çalışma vizyonuna sahipler. Ve bu vizyonun onları diğerlerinden ayırdığını düşünüyorum.”

“Demokrasi ve gayrimüslimler de dahil, o bölgedeki herkesin, her bireyin özgürlüğüne ulaşabilmesi ve bir ülkenin değişebilmesi için eğitimi en önemli faktör olarak gördüğünü düşünüyorum. Bu yüzden kendisinin en önemli yönünün eğitim olduğuna inanıyorum. Tekrar söylüyorum, eğitimle ilgili yazdığı neredeyse her şeye katılıyorum. Sayın Gülen fevkalade bir öğretmen. Ona göre, bütün bir toplumun önce kendilerini eğitmeleri, harika öğrenciler olmaları, o noktadan öğretmen olmaya geçmeleri ve okulun genişlemesine yardım etmeleri gerekiyor.”