Charlotte Connah Birleşik Baptistler Cemiyeti’nin Baptist-Müslüman Dinlerarası Diyalog Kolu’nun Başkanıdır. Georgia State Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır. Emekli eğitimci ve idarecidir. Mercer Üniversitesi’nin Dinlerarası İbadet Bahçesi’ni tasarlayan Connah, Mercer Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğrencidir.

“Sayın Gülen’le ilgili fikirlerim bilge biri olduğu yönünde. Manevi yönü güçlü bir insan. Bir vizyon insanı. İnsanları bölen biri değil. Aksine insanları ortak ve asil bir sebep etrafında birleştiren biri. Ve bu sebep içimize ve dışarıya bakmamızı sağlıyor. Kendimizi iyileştirmemize ve çevremizdeki dünyayı iyileştirmemize yardımcı oluyor.”

“Sayın Gülen’in bilimle dini birleştirmesini çok etkileyici buluyorum. Dininiz ve inanç sisteminiz ne olursa olsun, dinle beraber oluşan duyguyla, bilimle gelen rasyonalizmi dengelemiş durumda. Çok dengeli bir yaklaşım.”

“Beni en çok etkileyen ve kendi kişisel inançlarıma hitap eden şey Sayın Gülen’in sadece bu hareketi onurlu bir şekilde başlatması değil, aynı zamanda Hareket’in de onurlu ve kendisini düşünmeyen bir şekilde faaliyetlerine devam etmesi oldu. Hiçbir siyasi parti önünde eğilmiyorlar. Hiç kimsenin kişisel çıkarlarına boyun eğip, onlardan para kabul etmiyorlar. Hem nasıl hizmet ettikleri açısından, hem de parçası olabilen insanlar açısından uygulama konusunda çok adil bir hareket. İnsanlara ciddi şekilde saygı duyuyorlar.”