Mervan el Faûrî Ürdün Uluslararası İtidâl Platformu Genel Sekreteridir. Ürdün Belediyeler Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısıdır. Ürdün’ün otantik mimarîsinin korunması için alternatif stratejiler üzerine çalışmıştır. Mısır Mansura Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunudur. İslam siyaseti alanında ılımlı orta yol modelleri üzerinde araştırmalar yapmıştır.

“Fethullah Gülen Hocaefendi’nin vesile olduğu çok değerli hizmetleri her zaman takdir ediyoruz. Ve öyle inanıyoruz ki, Fethullah Gülen Hocaefendi asrımızdaki İslâmî uyanışa ciddi katkıda bulunan şahsiyetlerden biridir. İnancım odur ki, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin ortaya koymuş olduğu hizmetlere bugün insanlık çok muhtaçtır. Öyle ki, hem içtimaî, tabana yayılmış; hem de sağlam fikrî temelleri olan bir Hizmet Hareketi bina etmiştir.”

“Hizmet Hareketi hakkındaki düşüncelerim de, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin şahsı ile alakalı düşüncelerimle aynı. Bu Hareket’in derin kökleri ve geniş bir vizyonu var. Bu Hizmet Hareketi içtimâî yapıda ve özellikle eğitim alanında değişiklikler yapma esası üzre kurulmuştur. Aynı zamanda, medya alanında ve ekonomik sahada da yeni anlayışlar ortaya koymayı gaye edinmiştir.”

“Hizmet Hareketi’nin genç gönüllüleri hayatlarını âdetâ kurban edercesine, dünyanın dört bir yanına, Azerbaycan’dan, Pakistan Afganistan’a; Tunus’tan, Fas ve Moritanya’ya kadar hicret etmişler. İşte bu gençler kendilerini ön plana çıkarmadan, yaşantılarıyla ideal bir portre ortaya koymaktalar. Zira onlar bu büyük hayırseverlik projesine kendilerini adamışlardır. Bu adamış eğitim ordusu dünyanın en ücrâ köşelerine kadar gitmekte ve kurdukları eğitim müeseseleriyle örnek bir eğitim modeli sunmaktadır.”