Loyd Allen Mercer Üniversitesi’nde Kilise Tarihi Profesörüdür. Doktorasını Southern Baptist Teoloji Enstitüsü’nde tamamlayan Prof.Allen, aynı zamanda rütbeli bir Baptist rahiptir. Hristiyanlık ve Baptistlik tarihi üzerine kitaplar ve makaleler kaleme almıştır. Manevi Gelişim Akademisi’nde düzenli olarak dersler vermektedir.

“Sayın Gülen’in Hizmet Hareketi’nde yaptıklarını ve Hareket’le beraber çalışan insanları düşününce aklıma Gandhi (Gandi) veya Martin Luther King (Martin Luter King) gibi insanlar geliyor. Tabii onlar çok farklı insanlardı ama onların da dinî bir özden gelerek, dinlerinin ötesine, mesela sadece dinî yardımlaşma yapmanın ötesine geçtiklerini düşünüyorum.”

“Hizmet’in birçok farklı ülkede birçok okulu olduğunu biliyorum. Bu ülkelerden bazılarında oldukça ciddi ihtilaflar var. Bu okullar ihtilafın her iki tarafından olan insanları bir araya getiriyor ve onların birbirlerini tanımasını sağlıyorlar. Ve böyle bir eğitimin ihtilaflı durumlarda anlayış tesis etmek için hayatî bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum.”

“Türkiye seyahatimde öğrendim ki, Hizmet yüzden fazla farklı ülkeye afet sonrası yardımlar yapıyor. Acil yardımlar sonrası bu ülkelere ekonomik yardım da sağlıyor. Ayrıca yardımları insanların etnik ya da dinî altyapılarının ne olduğunu sormadan yaptıklarını da öğrendim. Hizmet’in temel insan ihtiyaçlarına yaptığı bu yardımdan çok etkilendim.”