Gareth Young yazar, radyo programı sunucusu, blog yazarı ve konuşmacıdır. Aynı zamanda başarılı bir işadamı ve Alfaresults adlı bir vergi danışmanlığı şirketinde yönetici olan Young, Faith Alliance of Metro Atlanta adlı dinlerarası kuruluşun eski başkanıdır. Oxford Üniversitesi’nde Matematik yüksek lisansı yapmıştır. İki romanı da dahil olmak üzere çok sayıda kitap yazmıştır.

“Hizmet bir hareket olarak karakteristik özelliklerini koruyabilmek için harika bir denge tutturmuş durumda. Türkiye gezisinde, farklı şehirlerde Hareket’le ilişkide olan ama bir kuruluşun parçası olmayan insanlarda kardeşliği gördüm. Çok gayriresmi, çok cömert bir yapı ve inanılmaz güzel bir şekilde işliyor. Yani Hizmet kurumlar veya kurumlardaki pozisyonlar gibi şeylerden çok sizin neler yaptığınızın önemli olduğu bir hareketin karakteristik özelliklerini, tabanını koruyor. Aynı zamanda da sarsıcı bir boyutta ve etkide çalışmalarını sürdürüyor.”

“Hizmet’in ifade ettikleri ve benim de gördüğüm üzere en önemli vurgu alanlarından biri eğitim. Ve anladığım kadarıyla eğitim anlayışları, bir şeyleri bildikçe, birbirimizi tanıdıkça, gerçekleri öğrendikçe yanlış anlama imkanının, bölünme ve düşmanlık imkanının yok olacağı prensibine dayanıyor. Duvarları yıkmak için, dinlerarasında, ırklararasında ve dünyamızda potansiyel olarak sorun teşkil edebilecek diğer sınırlar arasında anlayış tesis etmek için eğitimin çok, çok önemli bir rolü olduğu konusundaki fikri ben de paylaşıyorum.”

“Hizmet en tatmin edici faaliyetlerinden birini afet sonrası yardım ve ihtiyaç halindeki insanlara yardım alanlarında yapılıyor. Türkiye’de gezideyken bunu direk olarak tecrübe ettim. Görevi tam da bu olan bir derneği ziyaret ettik…Oldukça derin işler yapıyorlar. Hizmet’ten afet sonrası yardımlar ve yoksulluk ve dünyadaki adaletsizliği giderme adına birçok mükemmel iş çıkıyor.”