Loye Ashton Dini Çalışmalar Doçenti ve Tougaloo Üniversitesi Onur Programı’nın ve Tougaloo Üniversitesi’nde Uluslararası Çalışmalar ve Küresel Değişim Merkezi’nin Direktörüdür. Dini Çalışmalar doktorasını Boston Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Karşılaştırmalı Teoloji Derneği’nin kurucularından biri olan Doç. Dr. Ashton, United Methodist Kilisesi’nde bir rahiptir.

“Bana göre Hizmet Hareketi’nin Amerikalılara ve sanırım dünyanın geri kalanına da en büyük katkısı, İslam’ın modernite tarafından devredışı olmadığını göstermesi oldu. Hizmet, Müslüman olmak için fanatik ya da radikal dinci olmak zorunda olmadığınızı görmemize yardımcı oldu. Kesinlikle terörist olmak zorunda değilsiniz. İslam’ın modern dünyada kendi başına ayakta durabilmesi için hiçbir şekilde saldırgan olmak durumunda değilsiniz.”

“Bence Sayın Gülen aşırılığı reddeden, Avrupa sömürgeciliğine karşı ortaya çıkmış yirminci yüzyıl İslamî hareketlerinin saldırgan tutumunu reddeden dünyanın her yerindeki yüz milyonlarca Müslüman’ı temsil ediyor ve İslam’ın diğer yüzüne ses veriyor. Bu Müslümanlar, “Hayır, bunu farklı bir şekilde yapabiliriz. İslamî tecrübeye yirmi birinci yüzyıl gerçekliğini getirebiliriz. Ve bunun iki taraf için de iyi bir şey olmasını sağlayabiliriz.””

“Metodist kilisesinden biri olarak, kendi bakış açımdan Hizmet okullarının daha iyi toplumlar oluşturmaya yönelik katkısını görebiliyorum. Sınırlı ekonomik imkanlara sahip insanların orta sınıfa geçmesine ve küreselleşme masasında bir yerleri olmasına nasıl yardım ettiğini görebiliyorum. Bu okullar sayesinde sadece ekonomik anlamda hareketlilik değil aynı zamanda güçlü toplumlar ve iyi vatandaşlar yetişiyor.”