Loye Ashton Dini Çalışmalar Doçenti ve Tougaloo Üniversitesi Onur Programı’nın ve Tougaloo Üniversitesi’nde Uluslararası Çalışmalar ve Küresel Değişim Merkezi’nin Direktörüdür. Dini Çalışmalar doktorasını Boston Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Karşılaştırmalı Teoloji Derneği’nin kurucularından biri olan Doç. Dr. Ashton, United Methodist Kilisesi’nde bir rahiptir.

“Bana göre, gördüğüm kadarıyla bu hareket, toplumlarını daha iyi hale getirmek isteyen, insanoğlunun geliştiğini ve başarılı olduğunu görmeye manevi bir özlem duyan insanların bir uzantısı. İnsanoğlunun güvende olduğunu, refaha erdiğini, birbirlerini sevdiğini, arkadaşlık ve karşılıklı anlayış içinde daha derin toplumlar kurduğunu görmek istiyorlar. Yani birçok Hareket mensubunun inançlarının arkasındaki dinî değerlerin ve manevi öğretilerin davranışlarını ve cemaatlerini nasıl şekillendirdiğini anlayabiliyorum.”

“Hizmet mensupları çok nazik ve çok açık insanlar. Çok çeşitli insanlara, kültürlere, yaşam tarzlarına, Allah’ı bilme yollarına ve kişilerin dinlerini yaşama şekillerine açıklar. İnsanlara neyin doğru neyin yanlış olduğunu söylemeye çalışmıyorlar. İnsanlara “Sizin bahsettiğiniz inanç sisteminiz yanlış.” ya da buna benzer şeyler demiyorlar. Bunun yerine sadece, Allah’tan dolayı sahip oldukları bu ilgiyi ve sevgiyi diğer insanlara karşı misafirperverliklerinde, cömertliklerinde ve nezaketlerinde yaşatmaya çalışıyorlar.”

“Sayın Gülen’in kendisi çok gösterişsiz bir insan. Kendisine bu kadar ilginin gösterilmesinden oldukça rahatsız. İnsanların kendisine değil de, Hareket’e odaklandıklarını görmeyi tercih eder. O sadece bir kişi. Birkaç farklı seferde, insanları ne yapmaya motive etmeye çalıştığını söylemek için “Bu hareket, yüksek insanî değerleri gerçekleştirmeye çalışan insanların hareketidir.” dedi. Hepimiz bunun çok ciddi bir şey olduğunu biliyoruz.”