James E. Bowley Millsaps Üniversitesi’nde Dini Çalışmalar Bölümü Başkanı ve profesörüdür. Doktorasını Hebrew Union College’ta tamamlamıştır. İncil çalışmaları, İbrahimi dinler, din ve edebiyat konularında dersler vermekte olan Prof. Bowley, “İncil’in Yaşayan Gelenekleri: Hristiyanlık, Musevilik ve Müslümanlık’ta İncil” adli kitabın yazarıdır. Mississippi Beşeri Bilimleri Konseyi tarafından, 2009’da Yılın Beşeri Bilimler Eğitimcisi ödülüne layık görülmüştür.

“Hareket’te gördüğüm şey, bir dünya eğitimi hareketi olması. Birçok farklı yerden, entelektüel anlamda, dinî anlamda ve coğrafi anlamda farklı yerlerden insanları bir araya getirmeye çalışan bir hareket. Barış arama, birbirini anlama ve eğitim gibi amaçlarla dünyanın her yerinde bu insanları bir araya getirmeye çalışıyorlar.”

“Hareket’in kökleri sadece siyasi ve hatta sadece dinî isteklere dayanmıyor. Hizmet daha çok eğitim temelinden gelen bir hareket. Sufizm hakkındaki eserlerinden bazılarını okumak, eğitim alanındaki önceliklerini okumak kendisine gerçekten birçok açıdan değer vermemi sağladı. Yani “Tamam, sanırım bu insan kendisi ve ayrıca hareketi eğitim ve anlayış üzerine.” diye düşünmeye hazırdım. Ve böyle bir şeyi tamamen desteklerim.”

“İslam’da sevginin son derece önemli olduğunu anlatmaya çalışıyor. Sevgi derken kırılgan, kolay bir sevgiden bahsetmiyorum, derin ve manevi bir sevgiden bahsediyorum. Kesinlikle İslam içindeki bu fikri teşvik ediyor. Ayrıca tüm geleneklerden insanların konuşması, birbirini anlaması ve kabul etmesi gerektiği fikrini teşvik ediyor. Bu üç fikir bence son derece önemli. Sadece İslam’da değil, tüm dinî geleneklerde bunlar çok önemli. Kendisi İslam’daki ve İslam dışında diğer dinlerdeki bu fikirlerin savunucusu olmuş durumda.”