Alan C Wolf New Orleans’ta Phelps Dunbar adlı hukuk firmasının ortağıdır. Gaz ve elektrik hizmetleri davalarında 35 yıllık tecrübe sahibi olanWolf, İdare Hukuku ve Enerji Hukuku alanlarında uzmandır. Hukuk eğitimini Alabama Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Federal Enerji Barosu ve Amerikan Barolar Birliği üyesidir.

“Hizmet Hareketi, Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam’ın ortak yönleri üzerinde duruyor; rastgele oluşmuş karakteristik özelliklerinden bağımsız şekilde her bir insanın değeri ve saygınlığı üzerinde duruyor. Bu yüzden Hareket’ten bir barış hareketi olarak, farklı milliyetlerden, farklı dinlerden, farklı altyapılardan, farklı coğrafyalardan insanlar arasında barışı, uyumu ve insan hayatına saygıyı teşvik etmeye çalışan bir mutabakat aracı olarak çok etkilendim.”

“Benim için Hizmet’in özellikle etkileyici olan iki özelliği, eğitime olan vurgusu ve Batılılarla Doğulular arasında, Müslümanlarla Hıristiyanlar ve Museviler arasında iletişime olan vurgusu. Bu vurguyu eğitimin ve gerçek, kişisel, yüz yüze iletişimin insanları birbirinden ayıran gereksiz duvarları yıkacağı fikriyle yapıyorlar. Ve Hizmet’in buna çok odaklanmış durumda olduğunu düşünüyorum.”

“Sayın Fethullah Gülen hakkındaki görüşlerim Hizmet Hareketi’nde yansıtılma şeklinden ve hem burada hem de Türkiye’de tanıştığım Hareket mensubu insanlardan geliyor. Hepsinde ortak gördüğüm şeyler açıklık ruhu, açık bir kalp, cömertlikleri, sıcaklıkları, nezaketleri, misafirperverlikleri, insanlar arasındaki farklılıkları kabul edebilmeleri, farklılıklara hoşgörü gösterebilmeleri ve kesinlikle herkesin değerini ve iyiliğini takdir edebilmeleri idi.”