James C. Scott Yüksek Mimar ve Şehir Planlamacısıdır. Kansas Üniversitesi’nde kentsel planlama alanında Mimarlık Yüksek Lisans eğitimi almıştır. Uygulamalı Kentsel Araştırma Enstitüsü’nü kurdu ve 12 yıl başkanlık yapmıştır (1993 – 2004). Missouri Üniversitesi ve Park Üniversitesi’nde dersler vermekte olan Scott, sağlık hizmetleri stratejik planlaması ve kurumsal toplum katılımı alanlarında tecrübelidir.

“Hizmet Hareketi’ne mensup tanıdığım insanların hepsi dindar ve samimi şekilde nazikler. Gerçekten kendi görüşlerini paylaşmayı istiyorlar ve bizim de kendi görüşlerimizi paylaşmamız için yollar arıyorlar. Ve bu durumun Türkiye’de tanıştığım Hizmet mensuplarında da aynı şekilde olduğunu düşünmüştüm. İnanılmaz şekilde açık fikirli olmalarının yanında, dindarlıkları konusunda da samimiler.”

“Sayın Gülen’i kendi dini inanışları için gerçekten iyi bir örnek olan ama bunun ötesinde değişimi, nezaketi, hoşgörüyü ve dini inanışlarla günlük yaşamı gerçek anlamda bir araya getirmeyi teşvik eden bir sosyal gündem oluşturmayı arzulayan biri olarak tanıyorum.”

“Hizmet diğer dinlere ulaşmak konusunda gerçek bir emek sarf ediyor. Diğer dinlerin kendi anlayışlarını paylaşabilecekleri ve İslam’ın getirebileceği mesajları alabilecekleri yollar arıyorlar. Hizmet Musevi cemaatiyle bağlantıyı teşvik ediyor, Hıristiyan cemaatiyle güçlü bir bağlantıyı teşvik ediyor ve bu uzun süreli çalışmaların Amerika’da Hizmet’in saygı görebilmesi için kesinlikle bir temel oluşturacağını söyleyebilirim.”