Phyllis E. Bernard Oklahoma City Üniversitesi’nde Hukuk Profesörüdür. Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Merkezi Direktörü ve İdare Hukuku Hâkimleri Ulusal Derneği üyesidir. “Uyuşmazlık Çözümü Etiği: Kapsamlı bir Rehber” adli kitabın eş editörüdür. Hukuk eğitimini Pennsylvania Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

“Hizmet, hizmet etmek demek. Bu da sözlerinizi sadece anlatmanın ötesinde hayata da geçirdiğinizi gösteriyor. Sadece kendi kendini övmeye yönelik etkinlikler yerine aksiyona geçiyorlar. Maalesef dünyayı daha iyi bir yer yapma amacında olduklarını iddia eden bazı organizasyonlarda gördüğüm gibi sadece başkalarını işaret etmek yerine, Hizmet çok mütevazı ve çok sessiz bir şekilde dünyayı iyi bir yer yapmak için çalışmalarına devam ediyor.”

“Sayın Gülen’in Saygıdeğer Thich Nhat Hahn’a (Tik Nat Han) çok benzediğini düşünüyorum. Kendisi siyasi partiden, dini inançtan bağımsız olarak şefkat, merhamet, sağlık, tedavi ve eğitim hakkınızın olduğuna inandığı için Vietnam’dan sürülmüş Vietnamlı bir keşiş. Bunlara inandığı için ülkesinden sürgün edildi ve hiç geri dönemedi. Yine de bu durum, tıpkı Sayın Gülen ve benzerleri gibi, birçok açıdan dünyanın geri kalanı için bir nimetti. Çünkü bunları yaşamasa, mesajı her yere yayılmak yerine dünyanın çok daha sınırlı bir kısmında kalacaktı.”

“Hizmet’in dinlerarası diyalog faaliyetlerinin harika olduğunu düşünüyorum. Bu faaliyetlere karşı şükrandan başka bir şey hissetmiyorum. Hizmet mensuplarının zaman, para ve enerji anlamında yaptıkları katkılara olan bağlılıklarını görünce derin şekilde duygulanıyorum.”