Don A. Pittman Phillips Teoloji Enstitüsü’nden emekli Dinler Tarihi Profesörüdür. Phillips Teoloji Ensitüsü Dinlerarası Anlayış Programı Direktörüdür. Daha önce Phillips Teoloji Ensitüsü Dekanı olarak görev yapan Prof.Dr. Phillips`in ilgi alanları arasında Dinler Tarihi, Budist Çalışmaları, Çin Çalışmaları, kültürler ve dinlerarası çalışmalar bulunmaktadır.Aynı zamanda Hristiyan Kilisesi’nde kıdemli papazdır.

“İslam çalışmaları ya da Türkiye tarihi konusunda uzman değilim ama Hizmet Hareketi mensuplarının görev bilincinin farkına varma imkanım oldu. Bir sivil toplum hareketi olarak, Sayın Gülen’in kendileri için tasarladığı, birçok şekilde köprüler inşa etme görevini taşımaya devam ediyorlar. İslam ile Batı arasında köprü kurmak, bilim ile din arasında, karşılaştırmalı bilimler ile diyalog ve farklı dinlerden ve geleneklerden gelen insanların arkadaşlıkları arasında köprüler kuruyorlar.”

“Sayın Gülen’in Batılı fen bilimleri ve insanî bilimler ile Müslüman dünyasında daha baskın olan daha geleneksel bir değerler eğitimini bir araya getirmeye gayret eden eğitimcilerle çalışmak konusunda uzun bir geçmişi var. Siyasetle ilgili ama siyasî çıkarlara ilgisiz bir insan. Bildiğim kadarıyla hiçbir zaman bir siyasi partinin taraftarı olmadı. Ama günümüz problemlerini seslendirme konusunda bazen devreye giriyor. Hizmet organizasyonları yardım faaliyetleri ve geniş sosyal dönüşümler için ciddi paralar topluyor ama Gülen’in kendisi zengin bir insan değil.”

“İnsanlara çok dinli ve çok kültürlü toplumlar üzerinden doğruyu görebilmeleri için yardım etme konusunda bir liderlik tecrübesi var. Devamlı şekilde hayatta kalabilmemiz için birbirimize son derece bağımlı olduğumuz modern dünyada Hareket’in İslam’ı çok iyi bir şekilde temsil ettiğini düşünüyorum. Hareket yüz yüze iletişimin ve karşılıklı konuşmanın önemini vurguluyor. Yardım faaliyetleri tüm dünyaya yayılmış durumda. Bu yüzden şu an sahip olduğu etki alanı ve o alanın da ötesinde üzerine büyük bir rol düşüyor.”