Barbara Austin Tulsa, Oklahoma’da St. Joseph Manastırı Benedikt Rahibesidir. St. Joseph Manastırı Maneviyat Direktörü olan Austin, St. Meindrad Ilahiyat Enstitüsü’nde Dini Çalışmalar alanında yüksek lisans yapmıştır. 1995-2007 arasında Benedikt Basrahibesi olarak görev yapmıştır. Oklahoma Toplum ve Adalet Merkezi ve Ulusal Manastır Dinlerarası Diyalog Yönetim Kurulu üyesidir.

“Beni çok etkileyen öğretilerinin ve düşüncelerinin ana yönü, bir toplumda çok çeşitli insanlarla beraber yaşamanın ne demek olduğu üzerine farklı sosyal görüşleri bir araya getirme konusundaki yeteneği oldu. Ve kendi Müslüman inancını dünya toplumlarında büyük bir çeşitliliğe izin verecek şekilde bir kimlik inşa etmek için katalizör olarak kullanmasından da çok etkilendim.”

“Sayın Fethullah Gülen’in eserlerinde, Hizmet Hareketi’nin herkesin iyiliğine katkıları arasında beni en çok etkileyen şey, Sayın Gülen’in Allah’ın şefkat ve merhametini anlayış şekli ve sonrasında Hizmet Hareketi’ne mensup insanların bu şefkat ve merhameti eğitim ve sosyal yardımlar için nasıl kullanıyor olmalarıdır. Yaşadıkları ya da yaşıyor oldukları ekonomik durumlardan dolayı gerici tepkiler vermeye itilmiş insanlar için Hareket’in toplumdaki radikalliğin karşısında durabilecek güce sahip olduğunu düşünüyorum.”

“Tulsa’daki Raindrop Türk Evi ve Türkiye gezim sayesinde Hizmet Hareketi’ni tanıdığımda, bu hareketin İslam için bir hazine olduğunu hissettim. Benim sınırlı İslam bilgime göre, çok açık, samimi ve Allah’a güven duyan insanları temsil ediyor ve bu durum bence dünyaya İslam adına çok önemli bir mesaj taşıyor.”