Piskopos Floyd M. Schoenhals Amerika Evanjelik Lüteryen Kilisesi Emekli Piskoposudur. St. Louis’deki Concordia Enstitüsü’nde ilahiyat eğitimi almıştır. 1994’de ilk kez piskopos seçilmeden önce Louisiana ve Oklahoma’da papaz olarak görev yapan Schoenhals, Presbiteryen, Episkopal, Birleşik İsa Kilisesi ve Metodist din adamları ve cemaatleri arasında ortak çalışmaları teşvik etmiştir.

“Hareket’in Hizmet olarak isimlendirilmesinden çok etkilendim. Hareket temelde Türkiye’den, ama belki, dünyanın başka yerlerinden de, Sayın Gülen’in öğretilerinden oldukça ilham almış ve etkilenmiş kişilerden oluşuyor diye düşünüyorum. Yani bildiğimiz anlamda bir organizasyon oluşturmuş durumda değiller…Ve içlerinden tanıdığım kişiler çok merhametli ve aynı Sayın Gülen gibi çok mütevaziler. Yani Sayın Gülen’in öğretilerini hayatlarına ve yaptıklarına yansıtıyorlar.”

“İnsanlık içindeki bölünmeler ve ihtilafların çözümü için de, Sayın Gülen, dinlerarası diyalogu, kültürlerarası diyalogu, kültürlerarası ilişkiler kurmayı oldukça ciddi şekilde teşvik ediyor. Gördüğüm kadarıyla Sayın Gülen’in öğretilerinden ilham alan Hareket mensuplarında farklı geleneklerden olan tüm insanlarla ilişkiler kurma konusuna ciddi bir bağlılık var. Bu şekilde ihtilafları çözmeye çalışıyorlar. Bu ilişkilerin çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

“Ayrıca Hizmet Hareketi çok başarılı olduğu ve çok takdir edildiği için dikkat çekmek isteyen insanlar tarafından bir günah keçisi gibi kullanılıyor olabilir. Hatta belki kendi yaptıkları yanlış şeylerden dikkatleri uzaklaştırmak isteyen insanlar Hareket hakkında yanlış bilgiler bile verebilirler. Bu yüzden benim söyleyeceğim tek şey, Hıristiyan geleneğindeki Yeni Ahit’te de dendiği gibi, “ağaç meyvesiyle bilinir.” Ve Hizmet Hareketi’nin dünyadaki sonuçlarına bakacak olursanız, kendilerini takdir etmemenin, yapılanlar için onlara teşekkür etmemenin mümkün olmadığını görürsünüz.”