Rev. Dr. Nancy Claire Pittman Phillips Teoloji Enstitüsü Dekanı ve aynı enstitünün Doktora Programı eski Direktörüdür. Texas Hristiyan Üniversitesi, Brite İlahiyat Okulu ve Southern Methodist Üniversitesi’nde eğitim alan Rev. Dr. Pittman, Hristiyan Kilisesi’nde kıdemli papaz ve manevi liderdir.

“Sayın Gülen, Hz. Peygamber’in öğretilerinin insanların daha açıkça anlayabileceği şekilde yorumlanmasını sağlıyor. İnsanlar, özellikle de batıdaki insanlar daha açık bir şekilde anlayabiliyorlar. Hz. Peygamber’in, dünya barışını da sağlamak istediğini görmemize yardım ediyor. Bizlere, her zaman saygısız olmadan, her zaman birbirimizi Allah’a inanmamakla suçlamadan konuşabileceğimiz bir yol önerdiğini görmemize yardım ediyor. Ve bunu gerçekten takdir ediyorum.”

“Beni ilk etkileyen şeylerden biri, Hizmet Hareketi’ndeki insanların Hareket’e ne kadar bağlı olduklarıydı. Servetlerini, vakitlerini, yeteneklerini Hareket’in amaçları uğruna harcıyorlar. Ayrıca Hizmet Hareketi’ndeki insanların birbirleriyle yakın arkadaşlar olduklarını ve çevrelerindeki tüm insanlara arkadaşlık eli uzattıklarını fark ettim. Yani kapalı bir grup değil, aksine, Hareket’ten insanlarla bir şekilde iletişime geçmiş olan herkese arkadaşlığın güzelliklerini sunan son derece açık bir grup.”

“Türkiye’deyken Kimse Yok Mu’nun merkezini ziyaret etme fırsatım oldu. Oradayken, bu organizasyonun dünyanın her yerinde sıkıntılar yaşayan insanlara yardım etmek için yaptığı şeyleri öğrendim. Çok etkilendim. Bu organizasyon hepimizi alıp, felaketlerden, savaşlardan, hastalıktan ve yoksulluktan dolayı zarar görmüş insanları iyileştirmenin bir parçası yapıyor. Hizmet Hareketi’nin böyle bir şeyin içinde olmasının harika olduğunu düşünüyorum.”