Peder Bryan G. Fulwider Building US adlı bir dinlerarası kurumun Kurucu Başkanı ve CEO’şudur. Merkez Florida Dinlerarası Konseyi Başkanı ve Chicago Teoloji Enstitüsü Mütevellisidir. Amerika Birleşik Metodist Kilisesi ve Birleşik İsa Kilisesi’nde 30 yıl kıdemli papazlık yapan Peder Fulwider, dinler arası ilişkiler konusunda dersler vermekte ve yazılar kaleme almaktadır.

“Hizmet Hareketi’ni topluma verilmiş harika bir hediye olarak görüyorum. Atlantik Enstitüsü’nden arkadaşlarla tanışana kadar Hareket’ten haberdar değildim. Tanıdığımda, köprüler kurmaya yardım etmek, farklı dini geleneklerden olan insanlar arasına daha iyi bir anlayış getirmek, Türkiye ve Amerika arasında ve aynı zamanda farklı dini altyapılara sahip insanlar arasında iyi ilişkiler kurmak için çok hevesli olduklarını gördüm.”

“Bence Hizmet Hareketi, barış kavramını ve birlikte yaşamamız için barış anlayışının merkezi öneme sahip olduğunu anlatmaya çalışma noktasında İslam’ın esasını ve kalbini temsil ediyor. Tabii ki, hepimizin bildiği gibi, İslam barış demek. Ve Hizmet Hareketi de başkalarıyla ilişki kurmada gerçekten bu duyguyu vurguluyor. Barış duygusu Hareket’in esası ve kalbi.”

“Dünyanın farklı yerlerindeki sivil toplum hareketleriyle kıyasladığımızda Hizmet Hareketi’ni kayda değer buluyorum. Örneğin, Hareket’in, Amerika’daki İnsan Hakları Hareketi’ne çok benzer olduğunu düşünüyorum. Dr. Martin Luther King’in, şiddet içermeyen hareketlerin tüm insanlar için daha iyi bir toplum oluşturabileceği yönündeki çağrısıyla da benzerlik gösteriyor. Tüm insanları belli bir saygınlık ve değerlilik seviyesine çıkarmak açısından Hareket’in, Hindistan’daki Gandhi’ye de benziyor.”