Celeste Krueger Örgütsel Gelişim, Liderlik ve Yönetici Koçluğu uzmanıdır. Celeste Krueğer & Associates adlı bir danışmanlık ve koçluk şirketinin başkanıdır. ÖneJax Enstitüsü adlı bir dinlerarası kuruluşun eski Genel Müdürüdür. Florida Üniversitesi’nden Eğitim Danışmanlığı alanında yüksek lisans derecesini alan Krueğer, 2011 yılında Kuzeydoğu Florida İslam Merkezi tarafından “Dinlerarası Köprü” ödülüne layık görülmüştür.

“Sayın Gülen’i okuduğum ve Hareket’i anladığım kadarıyla, tek tek herkesin barışı bulması ve yaşadıkları toplumda herkesin iyiliğine olacak şekilde katkıda bulunmasını sağlamalarına yardım etmeye çalışıyorlar. Bence bunlar önemli konular. Yoksulluğu yeryüzünden silmek ve eğitim. Bunlar çok değerli.”

“Hizmet’in iyi şeylere odaklanmak gibi bir tarzı var. Herkesin iyiliğine çalışıyorlar. Güç kullanmak yerine barış inşa etmek gibi bir varsayımları var. Bunları gerçekten takdir ediyorum. Son derece güçlü olduklarını düşünüyorum. Zaman içinde örneklerini gördük. Gandhi’yi düşünüyorum, benzer şeylere önem atfeden Martin Luther King’i düşünüyorum…Hizmet, Sufi eğilimli İslam inancından geliyor ve zor kullanmadan insanların ayağa kalkmasına yardım etmeye özen gösteriyor.”

“Hizmet farklı kültürlerden ve geleneklerden insanları kişisel anlamda bir araya getirmek konusunda tecrübe ettiğim en iyi işlerden birini yapıyor. Sadece teorik ya da felsefi sohbetler değil, insanlar aynı zamanda sofrada ekmeklerini bölüşüyorlar, birbirlerinin hayatları hakkında sorular soruyorlar. Edindiğim izlenim Hizmet’in çok güçlü ve azimli bir hareket olduğu yönünde. Çok organik. Siyaset yapma ya da diplomasi düzeyinde değil, insan insan, kişi kişi çalışıyorlar.”