David Rieck birçok farklı sağlık kuruluşunda finans yöneticisi olarak çalışmış ve emekli olmuştur. Profesyonel kariyerinde, sağlık hizmetleri sunum sistemlerinin geliştirilmesi ve yönetimi üzerine çalıştı. Kar amacı gütmeyen çeşitli kuruluşlarda liderlik pozisyonlarında görev yapmıştır. Hartford Üniversitesi’nden MBA derecesi alan Rieck Halen Central Florida Atlantik Enstitüsü’nde gönüllü danışmanlık yapmaktadır.

“Günümüz dünyasında Sayın Gülen ciddi anlamda önemli bir uluslararası lider. Kendisi köprüler inşa eden biri. Bunu derken denizler ya da vadiler üzerine köprü yapmaktan bahsetmiyorum. Sayın Gülen farklı ülkelerden ve düşünce ekollerinden çeşitli kültürler, çeşitli inançlar, çeşitli dinler arasında köprüler kuruyor. Her insanın takip edip, toplumuna, camiine, kilisesine ya da sinagoguna katkı sunmasını sağlayabilecek bazı prensipler belirlemiş. Liderliği için kendisine minnettar olmalıyız.”

“Günümüz dünyasında çok fazla kargaşa, çok fazla savaş var. Dünyanın düşünce biçimini kontrol etmeye çalışan ülkeler ve/veya kültürler arasında askeri hareketlilikler yaşanıyor. Hizmet Hareketi insanlara, oturup anlamlı bir diyalog ve sohbet kurarak ve farklı bakış açılarını öğrenerek diğer kültürleri anlama fırsatı sunuyor.”

“Hizmet dünya milletlerine, elindeki imkanları afet sonrası yardım programlarıyla da sunuyor. Hepimiz dünyanın farklı yerlerindeki doğal afetlerden etkilenenlere yardım ediyor olabilmeyi isterken, Hizmet yardım konusunda destekçi olan insanlardan gelen kaynakları bir araya getiriyor. Bu yüzden Hizmet’in son derece faydalı olduğunu, farklı ülkelerdeki afet sonrası yardımlarda önemli bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Yani Hizmet Hareketi, faklı ülkelerdeki diğer sivil organizasyonlar gibi, dünyadaki afet yardımlarının hayati bir parçası.”