Doç. Dr. Aaron Tyler St. Mary Üniversitesi’nde Lisansüstü Eğitim Fakültesi Dekanı ve Doçent.
St. Mary Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı Başkanıdır. Doktorasını Baylor Üniversitesi’nde din, siyaset ve toplum alanlarında yapan Doç. Dr. Tyler “İslam, Batı ve Hoşgörü: Birlikte Yaşamayı Anlamak” adlı kitabın yazarıdır. İlgi alanlarında çatışma çözümü, din ve siyaset, etik ve küresel güvenlik vardır.

“Bence Hizmet Hareketi, eğitimi birlikte var olabilmenin önemli bir parçası olarak görüyor. Sağlık hizmetleri, siyaset veya iş imkanları gibi konularda, toplumların refah düzeyini iyileştirebilmek için eğitimi önemli bir parça, temel bir gereksinim olarak görüyorlar. Kaliteli eğitim toplumları güçlendirmek ve iyileştirmek için temel bir gereksinim ve sanırım bu yüzden, Hizmet Hareketi dünyanın her yerinde okullar açmayı öncelik haline getirmiş.”

“Bu yüzden Hizmet Hareketi’nin de yardım faaliyetlerine güçlü ve kapsayıcı bir yaklaşımı olması, zor durumdakilere yardım edebiliyor olması çok önemli diye düşünüyorum. Ve bence bu durum Hareket’e kapsayıcı bir çerçeve sağlıyor, çünkü gerçekten de, örneğin çatışma bölgelerinde, toplumun aç olduğu yerlerde, toplum açlıkla mücadele ederken, yeterli barınakları bile yokken kaliteli bir eğitim gerçekleştirilemez.”

“Hizmet Hareketi’nin üzerindeki etkinin büyük bir kısmının Allah’ın yarattıklarını sevmesi ve Allah’ı sevmenin, yarattıklarını sevmek anlamına gelmesi fikrinden geldiğini düşünüyorum. Bu fikirler sayesinde Hizmet Hareketi mensuplarının büyük bölümü, yardım eli uzatıp acı çeken insanlara yardım etmek konusunda ilham almış oluyor. Müslüman veya Hıristiyan veya Musevi veya Hindu veya inançsız olmalarına bakmadan.”