Prof. Bashir Ansari Southern Methodist Üniversitesi’nde Arap Kültürü Profesörüdür. Sudan Hartum Uluslarası Arap Dili Enstitüsü’nde ve San Francisco Üniversitesi’nde eğitim aldı. Kültür, din ve siyaset konularında çok sayıda kitap ve makale yazdı. “Petrol Alevinde Afganistan” adlı kitabı 20’den fazla baskı yaptı. Eskiden Afganistan’da bir diplomattı.

Üstad Fethullah Gülen dünyadaki en etkili entelektüellerden biri. Günümüzde dünyadaki herkes tarafından yakından tanınıyor. Bir Müslüman olarak ve bir Müslüman akademisyen olarak benim de onun düşüncelerinden, düşünce sisteminden ve eserlerinden haberdar olmam gerekiyor. Ve Üstad Fethullah Gülen bence günümüz İslam dünyasının Gandhi’si. İslam’ın güzel yüzünü temsil ediyor. Eksiksiz bir din olarak İslam kimliğini yansıtıyor.

Hizmet Hareketi ve Üstad Fethullah Gülen’in en önemli katkısı insan yetiştirme endüstrisine olmuştur. Bu Hareket’in en önemli yönü. Bunu farklı ülkelerde gördüm, hissettim ve gözlemledim. Amerika’da gördüm, Afganistan’da gördüm, Türkiye’de gördüm, bazı Arap ülkelerinde gördüm, Avrupa ülkelerinde gördüm. Hizmet Hareketi siyasi bir parti de değil. Bu hareketin amacı siyasi güç elde etmek değil. Amaç insanları değiştirmek. İnsanları değiştirdiğinizde, toplum da kendiliğinden değişecektir.

Beni Hizmet Hareketi’ne çeken şey, Hizmet Hareketi’nin temel aldığı eserlerin insan olmanın safi doğasına hitap ediyor olması oldu. Dinlerin arasındaki duvarlar, günümüz dünyasındaki farklı gruplardan insanlar arasındaki duvarlar, İslamî çağrı için, İslamî misyon için, İslam davası için büyük engel teşkil ediyor. Bizler aynı Hz. Havva’nın ve aynı Hz. Adem’in çocuklarıyız. Hepimiz aynı Allah tarafından yaratıldık.