Prof. Dr. Earle H. Waugh Alberta Üniversitesi’nde Din Bilimleri Bölümü’nden emekli Profesördür. Aynı zamanda Alberta Üniversitesi, Aile Hekimliği Bölümü Kültürlerarası Sağlık ve Şifa Çalışmaları Merkezi Direktörü’dür. Sağlık-bakım ve kültür konularında dersler veriyor ve danışmanlık yapıyor.

Hizmet Hareketi en azından Sünni görüşlere sahip bir ses olmaya çalışıyor. Manevi bir bakışla, İslam nüfusunun büyük kısmının sesi olmaya çalışıyor. Dünyada olan biten şeylerle ilgili manevi diyebileceğimiz bir duruş sergiliyor. Hareket İslami hassasiyetlerin neler olduğunu daha ılımlı bir şekilde seslendirmeye ve sözcülük etmeye başladı. Ve bence bu yol hassasiyetleri seslendirmenin en iyi yolu.

Sayın Fethullah Gülen İslam’ın ılımlı bir yönünü ifade ediyor diyebilirim. Siyasi içeriklerine rağmen, devleti, İslami bir varlık olarak görmüyor. Ona göre, bahsettiğimiz şey manevi bir imparatorluk, fiziksel, siyasi ya da bir devlet imparatorluğu değil.

Bence bu Sayın Fethullah Gülen’in insanın her şeyden önemli olduğunu savunan temel bir prensibine dayanıyor. Hayata geçirdikleri yardım organizasyonları her türlü felaketi dikkate alıyor. Yerel bir devlet kurumunun yapabileceğinin çok ötesinde bir yardım ve desteğe ihtiyaç olabiliyor o bölgelerde. Bu yüzden Hareket’in yapabildiklerini takdir etmek durumundasınız.

Bana göre önemli olan bu hareketi bir dünya hareketi yapmaya kararlı olmaları. Başka bir deyişle, sadece Türkiye’yi düşünmüyorlar. Haksız mıyım? Ya da sadece, örneğin Balkanlarda yaşanan olaylara bakmıyorlar. Dünyanın her yerinde iyi işler yapmaya çalışıyorlar ve bence bu gerçekten takdire şayan.