Prof. Dr. John Whyte Regina Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası Çalışmalar Bölümü’nden emeklidir. Queen’s Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ders verdi ve beş yıl dekanlık yaptı (1969 – 1997). Saskatchewan Başsavcı Yardımcısı ve Saskatchewan Adalet Bakanı Yardımcısı olarak görev yaptı (1997 – 2002). Araştırma ve yayınları anayasa hukuku üzerine yoğunlaştı.

“Sayın Gülen öne çıkıp özellikle gençlere şunları söylüyor: “Aynı fikirde olmadığınız kişilere karşı hissettiğiniz hayal kırıklığı sizi yıkıma, ölüme, yok etmeye ve kavgaya yöneltti ama bunların hiçbiri sizi derinlerinizde istediğiniz dünyaya ulaştırmayacak. İstediğiniz dünya herkes için iyi olan bir yer, herkesi anlamakla başlayan bir yer. Bunun için de insanların sizin katılmadığınız, yıkıcı ve zararlı görebileceğiniz fikirleri olabileceğini ama sırf bu yüzden bu fikirlerin sahiplerini yok etmeye çalışamayacağınızı kabul etmek gerekiyor. Her zaman barış inşa etmeye, sevgiyle hareket etmeye çalışmalısınız.” Bunlar son derece güçlü fikirler.”

“Teşebbüslerin genişliği, insanların özellikle de eğitim aracılığıyla çocukların hayatlarını iyileştirmek için girişilen fiziksel, somut teşebbüsler beni en çok etkileyen şeyler. Çok yeni bir anlayış değil belki ama yine de muazzam bir anlayış. Stabil ve adil bir toplum için gençlerle birlikte çalışıp onları barışa yönlendirmek gerçekten harika.”

“Hizmet Hareketi özellikle Kuzey Amerika’da ve Avrupa’da ve hatta tüm dünyada İslam’ı güçlü bir maneviyata sahip ama başka inanışlardan olanları ya da inançsızları lanetlemeyen bir din olarak temsil etmesi açısından muazzam bir değere sahip. Dünyadaki tüm manevi liderlerin bu şekilde bir benimseme, çoğulculuk, farklılıklara açıklık ve dinlerarası kabul gibi duyguları içselleştirmelerini çok isterdim.

Sıkıntılı bölgelerdeki Hizmet’e mensup okullara gelince, çocukların öfke ve yıkımdan, nefret ve reddetmeden kolayca döndürülebileceklerini düşünüyorum. Çocukların insan doğasındaki arkadaşlık ve ilişkilerin güzelliğine açık olma konusunda içgüdüsel bir eğilimleri var bence. Bunlar çocuklar için son derece önemli, bu şekilde hayata tutunuyorlar. Farklı bakış açılarından ve farklı görüşlerden insanları aynı okulda bir araya getirip, farklılıkları tanımaya, adlandırmaya ve onları kabul etmeye imkan sağlamak harikulade bir teşebbüs.