Dierdre O’Donnell Boston Tıp Merkezi Sağlık Planı Dokümantasyon ve İçerik Koordinatörüdür. Farklı şirketlerde teknik yazar ve müfredat geliştirici olarak çalıştı. Yazılım dokümantasyonu ve eğitimi alanında kaliteli içerik üreten bir uzman. Northeastern Üniversitesi’nde Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans derslerini tamamladı.

“Sayın Fethullah Gülen’in eserlerinin tamamını okumadım ama okuduğum kısımlar beni etkilemeye yetti. Tabii ki eserlerin büyük kısmında eğitim vurgusu var ama onun dışında bilime verilen önemin şekli de çok güzel. Çünkü Batı’da, daha çok da Amerika’da, bilime yapılan vurgu biraz soğuk geliyor bana. Sanki bilim ve kesin gerçeklikler, her şeymiş gibi bir vurgu var. Ama Türkler arasında, Sayın Gülen’e yakınlık duyan insanlar arasında bilime ve aynı şekilde kesin ve gerçek bilgilere vurgunun yanı sıra, bunlara duyulan bir hayranlık da var. Bilime bakıp Allah’ın yarattıklarındaki güzelliği görüyorlar. Ve ben bilime en güzel yaklaşım şekli bu diye düşünüyorum.”

“Hizmet’e baktığımda dini bir cemaat olmasından daha fazla, elini uzatıp sosyal adaleti sağlamak için faaliyetler yapacak insanların bir araya geldiği bir cemaat görüyorum.”

“Dünya genelinde yapılan işler de çok önemli. Ve tekrarlamam gerekirse, dinlerarası diyalog ve iyilik yapmaya verilen önem de çok anlamlı. Bunların yanı sıra Hizmet gerçekten barışçıl. Şiddete eğilimli bir tarafı yok. Şiddete en küçük bir yatkınlıkları bile yok. Zaten problemleri şiddetle değil, ancak birlikte çalışarak, birbirimizi eğiterek, birbirimizle konuşarak çözebiliriz.”