Stephan Sherman, Santa Ana, California’da bulunan Beth Sholom Sinagoğu’nun bir parçası olan Kardeşlik Klubü’nün başkanı olarak hizmet etmektedir. Kanada Ottowa Üniversitesi’nde Elektrik Mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamlayan Sherman, Hughes Havacılık Şirketi’nden kıdemli mühendislik yöneticisi olarak emekli olmuştur. Kendisi, aynı zamanda, Reform Musevîleri Kardeşliği adlı organizasyonun başkan yardımcısı olarak ve de Orange County Dinlerarası Ağı’nın yönetim kurulu üyesi olarak hizmet etmeye devam etmektedir.

“Doğrusu, yaşadığımız şu çağda, İslamiyet’in tam olarak ne olduğunu anlayabilmek oldukça zor bir mesele hâline gelmiştir. O kadar çok çatışma, o kadar çok farklı görüş bildiren İslamî organizasyon var ki ortada.. Ancak, Sayın Gülen’in yaklaşımını Musevîlikteki yaklaşıma çok benzer buluyorum. İnsanlığa, özellikle de farklı inançtan insanlara saygı duyma, işbirliği içinde olma, birbiri ile etkileşimin yanı sıra Allah’a olan inancımız sayesinde hayatlarımızı güzelleştirme gibi ilkeleri benimsiyor.”

” Bir kimsenin Hizmet Hareketi ve onun geçerliliği konusunda ne düşünebileceğini ve”gerçek olamayacak kadar iyi” ifadesini düşündüğümüzde, esasında, evet, bu iyidir ve bu gerçektir, diyebiliriz. İnsanların zamanla eleştirel ve alaycı bir hâle büründüklerini ve, hangi dinden olursa olsun, dinin radikal boyutlarına maruz kaldıkları için dinin radikal olmayan, ılımlı olup insanları ve toplumu önemseyen yönleri olduğunu kabullenmekte zorlandıklarını düşünüyorum. …”

” Kişisel olarak dinlerarası çalışmalarda oldukça aktifim ve Pacifica Enstitüsü’nden de sinagogumuza gelen, programlarımıza katılan gönüllülerin de olduğunu söyleyebilirim. Birlikte ortak kutlamalarımız oldu; Musevî inancımızda özel yeri olan bayramları kutlamanın yanı sıra, onların İslam inancında da yeri olduğunu gerek Kur’an gerekse hadislerden edindiğimiz bilgilerle keşfetmiş olduk. Dinlerarası diyaloğun içine daldıkça, bazı meselelere kimi zaman farklı açılardan yaklaşsak bile, çoğu şeylerde aynı inançları paylaştığımızın farkına varıyoruz.”

” Hizmet’in insanlara yardım eli uzatmadaki yaklaşımı, yani “kim olursa olsun, nerede olurlarsa olsunlar” felsefesi büyük önem taşımaktadır. Bunun bir kaç açıdan faydası vardır. Birincisi, ihtiyaç sahibi kimselerin, yapılan bu yardıma ihtiyacı var. Ve biz de hayırlı bir amel işlemiş oluyor, yardım ederek zekatımızı yerine getirmiş oluyoruz. Ancak, aynı zamanda, bir örnek de sunmuş oluyoruz. Eğer Hizmet bu işleri yapmayı başarabiliyorsa, başka organizasyonlar da aynısını neden yapamasın ki? …Hizmet’in işte bunu başardığını düşünüyorum. İnsanlara, iyi olmanın, yardımsever olmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Umulur ki başkaları da Hizmet’in bu modelini kendine örnek edinsin. “