Rosemary Johnston, Interfaith Shelter Network adını taşıyan evsizlere yardım kuruluşunun yöneticisi olarak hizmet etmektedir. San Diego Üniversitesi’nde Tarih alanında lisans ve Teoloji alanında da yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir süre Las Colinas Kadın Islah Evi’nde bir din görevlisi olarak çalışmıştır. Güney California Dinlerarası Konseyi’nde Roma Katolik temsilcisi olarak görev yapan Johnston 30 yıldır dinlerarası diyalog alanında aktif olarak çalışmaktadır.

” Sayın Fethullah Gülen’in öğretilerini hayatlarına rehber edinen kimseler için bunun çok büyük bir lütuf olduğunu düşünüyorum, çünkü bu öğretilerde dinlerarası diyalog, eğitim ve şiddetten kaçınma gibi kavramlar teşvik edilmektedir.”

” Yakın bir zamanda katıldığım Türkiye turunda, Konya’daki Mevlânâ türbesini ziyaretimiz esnasında, semazenlerin kendilerini eğitmek ve terbiye olmak amacıyla yaptıkları bazı görevlerin,Roma Katolik inancındaki rahip ve rahibelerin de manastıra girdikleri zaman uyguladıkları eğitime ne kadar benzediğini görmek beni memnun etti.”

” Hizmet Hareketi’nin birçok farklı insanî yardım faaaliyetlerinde aktif olmasını ciddi anlamda takdir ediyorum. Bunun bir örneğini Türkiye gezimiz esnasında ziyaret ettiğimiz yardım kuruluşu, Kimse Yok Mu’da görebiliriz. Kimse Yok Mu, adı üzerinde, anlam olarak “bize yardım edecek kimse yok mu?” çağrısını taşımaktadır. Gerçekten de, bölgedeki bir çatışma ya da doğal afet sebebiyle yaşadıkları kriz ya da felaket anında, insanların aklına gelebilecek ilk şey budur. İnsanların yardıma ihtiyaçları var ve onlara bu yardımı sağlayacak birileri olup olmadığını merak
ediyorlar..”

” Anladığım kadarıyla, Hizmet Hareketi’nin öğretilerinden belki de hoşlanmayan bazı kesimler tarafından bir takım eleştirilere maruz kalmaktadır, fakat onlara şunu sormak isterim; eleştirilerinizin delilleri nerede? Kanaatimce, Hareket, siyasetin dışında kalmak, partizan bir siyasetin içine girmemek için büyük çaba göstermiştir. Ancak, iktidarı elinde tutan kişiler tarafından bir tehdit olarak algılanabilmesi de mümkündürçünkü, ihtimal, gücü elinde tutan
kişilerin sergiledikleri davranış ve düşüncelere alternatif başka yolları teşvik etmektedirler. ..”