David T. Ives, Quinnipiac Üniversitesi Albert Schweitzer Enstitüsü Direktörü olarak görev yapmanın yanı sıra aynı üniversitede Latin Amerika Çalışmaları, Felsefe ve Uluslararası İşletme dersleri vermektedir. Sosyal hizmetler alanındaki lisans ve öğrenci danışmanlığı alanındaki yüksek lisans çalışmalarını Ohio State Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Yüksek öğrenim ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar üzerine oldukça geniş tecrübe sahibidir. Aynı zamanda, New Haven Birleşmiş Milletler Derneği eş başkanı ve de Silah Ticareti Antlaşması Uluslararası Konsorsiyumu üyesi pozisyonlarında hizmet etmeye devam etmektedir.

” Hizmet Hareketi aracılığıyla tanımış olduğum Türklerin, olası çatışmaları, şiddete başvurmadan çözebilme noktasında aktif bir rol üstlendiklerini görüyorum. Ben de aynı prensiplere inanıyorum. Birtakım görüş ayrılıkları ve anlaşmazlıklar illâ ki olacaktır fakat Hizmet’in bu noktada örnek bir lider olabileceğine dair güçlü bir kanaat besliyorum. …”

” Bana göre, Hizmet Hareketi, akılcı düşünce ve ortaya konulan fiillerin neticeleri üzerine barışçıl bir yaklaşımla kafa yorma kavramlarını üzerinde taşımaktadır.”

” Hizmet Hareketi’nin dünya çapında bir çok farklı din ile uyumlu bir mahiyet taşıdığını görüyorum. Oldukça rasyonel, adanmış, vefalı ve şefkât dolu olduklarını görüyorum. Onlarla birlikte olmak bana keyif veriyor.”

” Hizmet insanlarının sözlerinden çok fiilleri kendilerini gösteriyor ve sözleri de her daim fiilleri ile uyum içerisinde oluyor. İnandıkları şeylerle yaşamlarıyla ortaya koydukları şeyler arasında herhangi bir tutarsızlık göremiyorum.”