Andrew Griswold, Cambridge, Massachusetts’de bulunan St. Paul Kilisesi’nde İşletme Müdürü olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Hamilton College’da İngiliz ve Asya Çalışmaları alanında tamamlamış, yüksek lisans derecesini ise Harvard Üniversitesi’nde Bölgesel Çalışmalar alanında tamamlamıştır. Pazarlama alanında 14 yıldan fazla çalışmış ve bu alanda geniş tecrübe sahibidir.

” Sayın Gülen’e karşı, birçok farklı sebepten ötürü, derin bir takdir hissi duyuyorum. Eğitime gösterdiği önem, bilime ve bilimin günümüzdeki yerine yaptığı vurgu, İslamiyet’in bilime yaklaşımı ve bunu 21. yy çağdaş medeniyetimizde nasıl uygulamaya koyabileceğimize dair fikirlerini takdir ediyorum. Bunun yanında, farklı inanç ve kültürler arasında kurulan diyaloglara son derece önem veriyor oluşu da takdire değer. Sonuç itibariyle, onun, yalnızca Türkiye’ye değil, bütün bir dünyaya hizmet ettiğine inanıyorum.”

” Hizmet Hareketi’nden olan insanlarla ilişkimizde, gerek Türkiye’de, gerekse burada Boston’da,ilk olarak dikkatimizi çeken nokta onlardaki misafirperverlik anlayışı, sıcaklık ve müthiş derecede kucaklayıcılık olmuştur.”

” Ümidim odur ki dinlerarası diyalog sayesinde birtakım sosyal problemlere çözümler geliştirebiliriz. Burada, Boston’da, Türk Kültür Merkezi ile Barış Adacıkları Enstitüsü’nün bu konuda gayret ettiklerini biliyorum. Örneğin, Barış Adacıkları Enstitüsü çeşitli konuşmacılara ev sahipliği yapıyor, halkı ilgilendiren çeşitli meseleler üzerine konuşmak için farklı uzmanları davet ediyorlar.”

“… anladığım kadarıyla, sayın Gülen’in ve Hizmet Hareketi’nin benimsemiş olduğu felsefeye göre, eğitim, yalnızca temel bilimsel prensiplerin çok daha ötesini kapsamaktadır çünkü, aynı zamanda, belli bir inanç bileşeni de söz konusudur. Başkalarına el uzatıp farklı inançtan olan insanlarla diyaloglar kurabilmek, böylece yapılan bilimsel çalışma ve araştırmalara insanî bir yön de katabilmek ve yapmış olduğun çalışmaların dünyaya nasıl bir fayda sağlayacağı üzerine kafa yormak üzerine de bir vurgu söz konusudur. Bunun güzel bir denge sağladığını düşünüyorum.”