Prof. Dr. Robert Littman Hawaii Üniversitesi’nde bir Klasik Diller profesörüdür. Yunan ve Roma Mitolojisi, üst seviye Yunan ve Latin dilleri, Eski Mısır dili ve İbranice dersleri vermenin yanı sıra, Yunan tarihi, Yunan ve Mısır Tıp tarihi ve Greko-Romen Mısır İncil tarihi üzerine araştırmalar yapmaktadır. Aynı zamanda bir arkeolog ve Mısır bilimcisi olan Littman, Mısır’ın Nil deltasında kazılar yürütmektedir. Yunan tarihi ve Musevî tarihi alanlarında çok sayıda kitap kaleme almıştır.

” Hareket’in bu denli yayılmış oluşu ve hiyerarşik bir yapıdan uzak oluşu, aynı zamanda, herhangi bir ferdin, Hareket’in mahiyetini bozmasının ya da Hareket’i ele geçirmesinin çok zor bir şey olduğu anlamına gelmektedir.”

“Hizmet’in en çok takdir ettiğim yönlerinden birisi ise, Hizmet’in, İslam’daki din anlayışı ve kültürünü, İslam’ın eğitim ve medeniyetin en zirvesinde olduğu altı-yedi yüzyıl öncesindeki konumuna tekrar taşımaya çalışan, İslamiyet’in günümüzdeki durumu içerisinde görmüş olduğum tek elverişli yaklaşım olmasıdır.”

” Kendinden olanlara, kendi insanına yardım etmek insana çok zor gelmeyebilir. Ancak, farklı dinden, farklı kültürden insanlara yardım eli uzatabilmek çok farklı bir meseledir. İnsanî yardıma katkıda bulunma, insanlara yardım dağıtma noktasında Hizmet’in sahip olduğu değerler bütüncül ve evrensel bir mahiyet taşımaktadır.”

“… kanaatimce, eğitim ve hoşgörüye dair yaydığınız [Hizmet Hareketi olarak] mesajla, İslam dünyasına bir kurtuluş sunmuş oluyor, aynı zamanda, tüm dünyaya, gayri-Müslim dünyaya, daha barışçıl, hoşgörülü ve demokratik bir mesaj sunmuş oluyorsunuz. Hareket’e ve Hareket’in içinde tanımış olduğum tüm kişilere karşı yalnızca en büyük takdir hislerini besliyorum diyebilirim.”