Fas Şu’ayb Ed-Dükkelî Üniversitesi’nde, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nde profesör olan Prof. Dr. Abdulmecid bin Muhammed bin Ali Bûşebke, Kur’an İlimleri, Dinler ve Kültürler Tarihi ve Hz. Muhammed’in Siyeri alanlarında dersler vermektedir. Şu’ayb Ed-Dükkelî Üniversitesi İslam Çalışmaları Bölümü’nün Başkan Yardımcısı olarak hizmet etmenin yanı sıra, 2011 yılından beri Fatih Üniversitesi ve Şu’ayb Ed-Dükkelî Üniversitesi arasındaki akademik anlaşmalar koordinatörü olarak da görev yapmaktadır. Prof. Bûşebke doktorasını Şu’ayb EdDükkelî
Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler alanında tamamlamıştır.

“… bu Hizmet gönüllüleri Müslümanlığa dair bu vasıfları, yaşantılarında kusursuz temsil etmek sûretiyle vicdanlarına mal edebilmiş ve bu hususta tahkik ufkuna ulaşmışlardı. Ruh dünyaları itibariyle zirveleri zorlayan bu babayiğitlere dışardan baktığınızda ise onları sıradan, basit talebeler olarak görürsünüz.”

” Bu insanlar gencecik yaşlarında ailelerini, vatanlarını terk edip dünyanın dörtbir yanına, farklı ülkelere gidiyorlardı. Ve biz onlara nedir bu diye sorduğumuzda, kalplerinin derinliklerinden gelen bir sesle şöyle dediklerini işittik: Bizler inşaAllah Allah yolunun muhacirleriyiz.”

” Rasulullah (sav) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor: “Küçük cihaddan, büyük cihâda dönüyoruz.” Işte bu “büyük cihad” kıyamete kadar sürecek olan Allah yolunda mücâhede etme davasıdır. İşte hadis-i şerifte ifade edilen bu büyük cihâdı bugün tüm dünya çapında bu Hizmet erleri yerine getirmektedirler.”

“Gördüğümüz tüm bu güzel hizmetler, bu sağlam ihlas ve sadakat sayesinde mümkün olmuştur. İşte bundan dolayı hizmetteki kardeşlerime hep şunu söylemişimdir: dikkat edin! Işte bu samimi ihlas ve sadakatiniz sizin yegane güç kaynağınızıdır.Bunlara sımsıkı sarılın ve asla onlardan ayrılmayın. Ne zaman – Allah korusun- hizmetlerimizde sadakatimizi kaybeder ve bu fedakarlıklarımızda ihlasımızı koruyamaz isek, işte o zaman işin sırrı kaybolup gider. İşte o zaman, –Allah koruusun- buHizmet Hareketi de günümüzde varolan sıradan organizasyonlardan bir organizasyon haline dönüşür. Allah muhafaza buyursun.”