Fas Şu’ayb Ed-Dükkelî Üniversitesi’nde, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nde profesör olan Prof. Dr. Abdulmecid bin Muhammed bin Ali Bûşebke, Kur’an İlimleri, Dinler ve Kültürler Tarihi ve Hz. Muhammed’in Siyeri alanlarında dersler vermektedir. Şu’ayb Ed-Dükkelî Üniversitesi İslam Çalışmaları Bölümü’nün Başkan Yardımcısı olarak hizmet etmenin yanı sıra, 2011 yılından beri Fatih Üniversitesi ve Şu’ayb Ed-Dükkelî Üniversitesi arasındaki akademik anlaşmalar koordinatörü olarak da görev yapmaktadır. Prof. Bûşebke doktorasını Şu’ayb EdDükkelî
Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler alanında tamamlamıştır.

” Evvelâ şunu ifade etmek isterim ki, Fethullah Gülen Hocaefendi’yi tanımamış bir kimsenin, Hizmet Hareketi’ni alayabilmesi aslâ mümkün değildir. Dolayısıyla, bugün Hizmet Hareketi’ni farklı konularda tenkid edenler, üzerine basarak söylüyorum, Fethullah Gülen Hocaefendi’yi ne okumuş ne de onu tanımış kimselerdir.”

” Fethullah Gülen Hocaefendi bir eliyle kendi öz kültürünü sımsıkı tutmuş, diğer eliyle de modern kültürlerden, yaklaşımlardan istifade etmesini bilmiş… ve bunların karışımından kendine has tadı ve şivesiyle âdetâ orjinal bir macun imal etmiştir. Öyle bir karışım ortaya koymuştur ki, bugün bütün bir âlem bu orjinal hizmet metodundan istifade edebiliyor, istifadenin ötesinde bütün insanlık bunu kabuleniyor ve ardına düşüyor. Evet bu harikulade
sentez hem klasik hem de modern anlayışın dosdoğru okunup anlaşılması neticesinde oluşmuş ve günümüz insanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yenilikte ortaya konmuştur. İşte işin sırrı buradadır.”

” Bu zât kendi neşet ettiği coğrafya sıkışıp kalmamış, tüm alemi kucaklamış. Doğu ve Batı arasında kutuplaşmaların yaşandığı günümüz dünyasında toplumlar, liberalist, komünist, sosyalist veya kapitalist diye ayrışmalara gidiyor. Ve bunun yanında, bu herc-ü merc içinde kaybolmuş, konumunu belirleyememiş, kimlik bunalımı yaşayan toplulukların sayısı da az değil. İşte böyle bir keşmekeşliğin yaşandığı asrımızda, bu zât zimamı eline almış, bu ağır sorumluluğu yüklenmiş ve devamlı olarak “hakîkî Müslümanlık”, “gerçek İslâmiyet” deyip durmuş.”

” Rasulullah (sav) Efendimiz’in de, doğru yoldan sapıtan ve kendisine türlü türlü sıfat ve yakıştırmalarla hakaret eden insanları her zaman doğruya ve hayra dâvet ettiğini görüyoruz. Fethullah Gülen Hocaefendi de, eğer bu yüce, şerefli ve hikmet dolu nebevî yolun yolcusu olmasa idi bugün tüm dünyada kabul gören bu hizmetlere muvaffak olamayacaktı. İşte Hocaefendi bugün bulunduğu noktaya, başka değil, bu peygamberâne yol ve yöntem sayesinde ulaşmıştır.”