Doç. Dr. John Farina, Dinî Çalışmalar bölümünde doçent olarak devam ettiği George Mason Üniversitesi’nde daha önceleri üniversitenin Woodstock Teoloji Merkezi’nde tecrübeli araştırmacı olarak çalışmıştır. Uzmanlık alanları arasında, Din ve Toplum, Hukuk ve Din ve Amerika’nın Dinî Tarihi gibi konular yer almaktadır. Yale Üniversitesi’nde İlahiyat Masteri’ni, Columbia Üniversitesi’nde Doktorasını ve New York Üniversitesi’nde de Hukuk Doktorasını
tamamlamıştır. Halihazırda, The Intelligible Sphere: Religion in the Twenty-first Century adlı, din ve sivil toplumu konu alan bir kitap üzerinde çalışmaktadır.

” Sayın Gülen, derinlemesine bir manevî hayatın yanı sıra, temelde kendisini manevî bir rehber olarak görüp, aynı zamanda, başkalarının ihtiyaçlarına, gençlerin ihtiyaçlarına, eğitim, sağlık
hizmetleri vb. ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla yeryüzüne dağılan bir sosyal ağ geliştirmiştir. Bu bende büyük bir hayranlık hissi uyandırmaktadır. Acaba, bir insan, inancını aksiyona dönüştürmeyi nasıl başarır?”

” Bir işi tamamlamanın ne kadar zor olduğunun ve, özellikle de, başkalarının bizimle beraber yürümelerini sağlamanın ne kadar zor bir şey olduğunun farkındayız hepimiz. Misâl, burada, Washington’da, kısıtlı imkânları olan liseli öğrencilere rehberlik hizmeti sağlamak amacıyla küçük bir program başlatma teşebbüsüm olmuştu. Üç kişi bulabilmiştim. Üç kişi ilgi göstermişti sadece. Bu kadar. Şimdi düşünüyorum, bu teşebbüsü devam ettirebilmek için insanın içinde nasıl bir kuvvet olmalı ki acaba. İşte bu yüzden de bu kadar çok şeyi inşaa edebilmeyi başarmış olan Sayın Gülen’e bu kadar büyük bir hayranlık besliyorum. Şüphesiz ki, insana gelen ilk dürtü, “amaan boşver” deyip geçmektir. Cesaretimizi kırıp bizi vazgeçmeye itecek bir çok sebep vardır karşımıza çıkan. Ama bu konuda ısrarcı olup, bugünkü Hizmet ağı gibi kıymetli bir oluşumu inşaa edebilmek için insanın nasıl bir kuvvete ihtiyacı vardır? Bu başarabilmek gerçekten olağanüstü bir sabır ve adanmışlık gerektirmektedir.”