Prof. Dr. Brian L. Desbiens, Eğitimde Kalite ve Sorumluluk Ofisi’nin halihazırdaki başkanı olarak görev yapmaktadır. 1988-2004 yılları arasında Sir Sandford Fleming College’ın rektörlüğünü yapmıştır. Kanada içerisinde farklı üniversite ve kolejlerde, gelişim psikolojisi, danışmanlık teorisi ve uygulamaları ve öğretim metodları gibi farklı dersler vermiştir. Prof. Desbiens, aynı zamanda, Başbakan Bilim ve Teknoloji Ulusal Danışma Kurulu’nda görev almıştır. Kanadalı Rektörler Ağı tarafından, çok prestijli bir ödül olan Ömür Boyu Seçkin Hizmet Ödülü’ne layık
görülmüştür.

“…. işin felsefî temelinden ziyade, dünyada bir fark oluşturmak adına meseleye olan geniş kapsamlı yaklaşımları insanı büyük bir takdire sevk etmektedir.”

” Onun [Fethullah Gülen’in] felsefesine göre, çok insan öğretmen olabilir ancak gerçek eğitimcilerin sayısı yok denecek kadar azdır. Bu konuyu derinlemesine kavramış bir insandır. Eğitimin yalnızca bir kavramı öğrenmekten ibaret olmadığını çok iyi anlamıştır. Mesele değerleri öğrenmekte, insan olmayı öğrenmekte yatmaktadır. Mesele,gençlere bu değerleri yerleştirmek, onların bu dünyada tamamiyete ermelerine yardımcı olmaktır.”

” Yaşadığımız dünyada, belli sınırların ötesine uzanmak tehlikeli bir hâle gelmiş durumda. Hizmet Hareketi’nin de bütün felsefesi başkalarına el uzatıp tüm sınırları aşabilmek, farklı inançlardan insanlarla birlikte çalışarak bir birlik oluşturmak üzerine kurulmuş bir vaziyette. Dolayısıyla, bunun nasıl zor bir iş olduğunu anlıyor, aynı zamanda, kimilerinin kabul etme konusunda nasıl zorlanabileceğini anlıyorum. Ama işte tam da bu yüzden başkalarına el uzatmak zorundayız. İnsanlara ellerimizi uzatmaya devam etmeliyiz. Hizmet Hareketi’ndeki insanlara iletmek istediğim mesaj olsa olsa, yaptığınız işi yapmaya devam edin, olur. İnançlarınızda devam edin, dininizi yaşamaya devam edin, yaptığınız faaliyetlere devam edin çünkü siz hayır adına
mücadele veren bir kuvvetsiniz. …”