Dr. Alok Mukherjee, Toronto Polis Hizmetleri Kurulu Başkanı ve Kanada Polis Kurulları Birliği Başkanı olarak görev yapmaktadır. Hem Kanada’da hem de uluslararası camiada iyi tanınan bir insan hakları ve eşitlik savunucusudur ve Ontario İnsan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda, Toronto York Üniversitesi’nde de Güney Asya ve Hint kültürleri ve dilleri üzerine dersler vermiştir.

” Hizmet Hareketi’nin gönüllü bir şekilde topluma katkıda bulunma ve yardımlaşma felsefesi bence hareketin en önemli yönünü teşkil etmektedir.”

” Sayın Gülen’in çalışmalarından bazılarını okuma imkanım oldu ve bu çalışmalarla ortamı yenileyen taze bir nefes niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Ortamda bir çok nazariyeci ve muhalif tartışmalar dönüp duruyor. Ancak, kendisinin, dostluk kurmak, diyalog yoluyla bir anlayış geliştirmek, bu tür dinler ve kültürler arası
alış-veriş sayesinde İslamiyet’in pozitif yanını ortaya çıkarabilmek konusundaki fikirleri, özellikle böyle bir ortamda, çok ama çok kritik bir önem kazanmış oluyor.”

“… sayın Gülen’in çalışmaları ve Hizmet Hareketi tarafından teşvik edilen İslam görüşü ya da anlayışı, ‘İslamiyet’in tamamını aynı boya ile boyamayın. İslamiyet’in özünün yalnızca duyduğunuz negatif şeylerden ibaret olduğuna inanmayın,’ mesajını veren elzem bir pozisyona sahiptir. İslamiyetin insansever bir din olduğunu, İslamiyet’in insanlığa hizmet etme gibi bir felsefeyi taşıdığını göstermektedir.”