Muneeb Nasir, Olive Tree Foundation adını taşıyan Toronto-merkezli bir hayır kurumunun başkanıdır. Dinî ve toplumsal konularda görüşlerine sıkça başvurulan tanınmış Kanadalı bir Müslüman lider, yazar ve konuşmacıdır. Güncel konular üzerine Müslüman bir bakış açısı sağlayan iqra.ca adlı online derginin yönetici editörü olarak hizmet vermektedir. Muneeb Nasir, Toronto Üniversitesi, Guelph Üniversitesi ve Ontario Teknoloji Enstitüsü’nde eğitimini tamamlamıştır. Aynı zamanda, Toronto İslam Enstitüsü ve Toronto Mescidi’nin kurucu üyelerindendir.

” Hizmet bir yönüyle, insanların, sahip oldukları inanç ve geleneğin en güzel yanlarının birer örneğini sunmuştur. Bu güzel hasletler içinde oldukça etkileyici olanlardan bir tanesi, diğergamlık, fedakarlık, karşılığında bir şey beklemeden kendinden birşeyler vermeye odaklanmalarıdır. Hizmet gönüllülerinin de bu özellikleri taşıdığını görebiliriz. Yaptıkları hizmetlere, beklentisiz bir şekilde, kendilerini adamışlardır. Bencillik ve bireysellik üzerine yoğunlaşmış günümüz dünyasında bu, oldukça önemli bir vasıf
olagelmiştir.”

“… Hizmet Hareketi ve sayın Fethullah Gülen’in en önemli özelliklerinden birisi, inanç ve geleneklerini modernite ile uzlaştırmayı başarabilmiş olmalarıdır diyebilirim. Kanaatimce, en büyük katkılarından birisi Müslümanların modern dünya ile uyumlu olduklarını göstermek olmuştur. İslamiyet’in modernite ile uyumlu olduğunu göstermiştir. Müslümanların yalnızca modernite ile uyumlu olduklarını değil, aynı zamanda, içinde yaşadıkları toplumların faydasına katkıda bulunan aktif birer vatandaş olduklarını göstermiştir.”

” Sayın Fethullah Gülen, farklı dinden insanlarla etkileşime geçerken sevgi, şefkat, hoşgörü ve affetme gibi değerlerin temel alınabileceğini anlatmıştır.”

“… Hizmet Hareketi dünyanın en tehlikeli bazı yerlerine dahi gidiyor. Bir çok kurum var ki yalnızca bazı korunaklı bölgelerin içine giriyorlar fakat Hizmet Hareketi, insanî yardım çalışmalarıyla, dünyanın en tehlikeli bazı bölgelerine dahi gitmeyi göze alıyor. Bu çok etkileyici bir şey, çünkü Hizmet Hareketi’nin ve sayın Fethullah Gülen’in empati konusundaki öğretilerinin çok önemli bir yanına canlı bir örnek sunuyor.”