Dr. Hamid Slimi, Kanada’daki Sayeda Khadija Center adlı dinî merkezin imamı ve kurucusudur. Aynı zamanda, Faith of Life Network adlı İslamî değerlerin tanıtılması ve diyaloğu teşvik amacını taşıyan insiyatifin de kurucusu ve başkanıdır. Daha önceleri de, Kanada İmamlar Konseyi’nin eski başkanlığını yapmıştır. Kanada’daki bir çok farklı dinî ve eğitim kurumlarında, 17 yıldır imam, vaiz, eğitimci, ve danışman olarak hizmet etmiştir, etmeye devam etmektedir. 2009 yılında, Dr. Slimi, Georgetown Üniversitesi tarafından Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı arasında gösterilmiştir. Dr. Slimi’nin akademik uzmanlık alanları İslam çalışmaları ve İslam hukuku ile Karşılaştırmalı Dünya Dinleridir.

” Hizmet Hareketi özel bir harekettir ve günümüzde en çok yapılması gereken şeyleri yaptığından dolayı diğer hareketler arasından seçilebilmeyi başarmıştır. Hizmet eğitime odaklanıyor. İşte bu yüzden, onların okulları en iyi okullar arasında yer alıyor.”

” Hizmet Hareketi kadar dinlerarası ve farklı gruplarla birlikte çalışmaya, dinlerarası diyaloğa ve başkalarına el uzatmaya bu denli yatırım yapan, bu denli kendini adayan ikinci bir topluluğa şahit olmadım diyebilirim.”

“… Hizmet Hareketi’nde oldukça kapsamlı bir hizmet anlayışı olduğunu görebiliyoruz. Zihni eğitmek, yoksulu beslemek, ve bir de insanlara el uzatıp arada köprüler inşaa etmek..çünkü bu dinlerarası ilişkiler sayesinde, barışı temin edebilir, diyalog kurabilir ve farklı inançtan insanlar arasında bir saygı oluşturabiliriz.”

” Son 5 yılda özellikle dikkatimi çeken bir nokta, yalnızca geliştirilen projeler değil, aynı zamanda harekete katılan gönüllülerde ve insanlarda görülen gelişme ve büyümedir, ki bu insanlar yalnızca Türk toplumundan değil, Kanadalılar da dahil olmak üzere diğer toplumlardan da oluşmaktadır. Örneğin, bazı gayr-i Müslimlerin de Dinlerarası Diyalog Enstitüsü ile bağlantılı olduklarını söylediklerini duyuyorum. Bu, bir gelişmenin ve büyümenin olduğunun göstergesidir ve sebebi de sırf Hareket bunu istediği için değildir; insanlara el uzatmaya ve eğitime odaklanmış, kendisini evrensel bir hareket olarak tanımlayan bir harekete olan ihtiyaç ve hali hazırda bu boşluğu dolduracak başka bir hareketin olmayışı halinde, bu hareket daha da büyüyecektir ve de büyümektedir. Bir takım siyasî farklılıklara ya da dedikodu yaymalara odaklanmadan, nefreti yaymak yerine sevgiyi yaymaktadır.”