Prof. Dr. Gregory Baum, McGill Üniversitesi Dini Çalışmalar Fakültesi’nde Teoloji Etiği Profesörü olarak görevini tamamladıktan sonra emekliye ayrıldı. Halihazırda, Montreal şehrindeki Cizvit Adalet ve İnanç Merkezi ile birlikte çalışmalar yapmaktadır. Ohio State Üniversitesi’nde matematik Masterı’nı ve Fribourg Üniversitesi’nde Teoloji Doktorası’nı tamamlamıştır. 1962 ile 2004 yılları arasında, bir teoloji, kültür ve toplum dergisi olan The Ecumenist’in editörlüğünü yapmıştır. II. Vatikan Kilise Konseyinde, Ekümenik Sekreterya’da teoloji danışmanı olarak görev yapmıştır.

” Öncelikle, [Fethullah Gülen’in] önemle üzerinde durduğu noktalardan birisi bilime karşı gösterdiği olumlu yaklaşımdır. … Sosyal bir etik anlayışı var. Bu sosyal etiğin adı şefkât. Bunun içine hoşgörü, diyalog ve anlayış da giriyor. … Sayın Gülen, aynı zamanda, eğitime olağanüstü bir önem yüklemektedir. … Dördüncü bir nokta da, çalışmayı, teşebbüş ve açılımı büyük oranda desteklemesidir. … Beşinci bir noktaya daha değineceğim. Gülen, yazılarında, çoğulculuğu destekliyor. Bunu oldukça dikkat çekici ve takdir edilesi buluyorum.”

“…. hakkında birşeyler okumuş olduğum bu Hizmet Hareketi de tüm bu fikirleri bizzat uygulamaya koymuştur. Dolayısıyla, sayın Gülen’in düşüncelerine büyük bir hayranlık besliyorum.”

” Modernite her dinin karşısına çıkan bir zorluk, bütün dinler için aşılması güç, devasa bir problem olmuştur. Ona karşı nasıl bir tavır takınılması gerektiği konusunda büyük mücadele vermişlerdir. Kimisi çok katı bir şekilde geçmişe tutunmuş ve modern topluma “hayır!” demeyi seçmiştir. Bu bir nevi aşırı tutucu bir seçimdir. Bütün dinlerde de örneklerine rastlayabilirsiniz. Hristiyanlıkta da, Musevîlikte de, İslamiyet’te de görebilirsiniz. Diğer bir tepki ise daha yapıcı bir yaklaşımdır. Modernitenin içeriğine kulak verirsiniz, modern toplumun potansiyel yıkıcılığına karşı eleştirel yaklaşırken, içerisindeki hikmetlerin, insancıllaşma boyutlarının, olumlu kısımlarının farkına varır ve bu olumlu yönleri desteklersiniz. Sayın Gülen de dinlerin moderniteye yaklaşımlarında yapıcılığın bir örneğidir.”