Yasmin Ratansi Kanadalı bir siyasetçidir. Kanada Parlementosu’nun eski üyesi ve halihazırda da Don Valley East için Parlamento adayıdır. Ratansi, Kanada Avam Kamarası’na şeçilen ilk Müslüman kadın siyasetçi olmayı başarmıştır. Ontario Sertifikalı Muhasebeciler Birliği, Kanada Müslüman Kadınlar Konseyi (CCMW) ve Yolsuzluk Karşıtı Parlamenterler Küresel Örgütü (GOPAC) üyesi olarak hizmet etmeye devam etmektedir.

“… Bunun gibi etkileşimler sayesinde, yılbaşı yemekleri gibi uzun süredir bir parçası olduğum etkileşimler sonrasında, Hizmet Hareketi’nin, kendine has bir yaklaşımla, dışa açılma, köprüler kurma ve gelişmeye odaklı bir hareket olduğunu anladım. Benimsedikleri yaklaşım da, seni tanımak istiyor ve seni olduğun gibi kabul ediyor olmalarıdır.”

” İslamiyet’e baktığımızda, İslamiyet’in bir barış dini olup Allah’ın iradesine teslim olma anlamına geldiğini her daim söylüyoruz. Bu barış anlayışı da Hizmet Hareketi ve sayın Fethullah Gülen’in ısrarla üzerinde durdukları bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Sevgi ve uyum yoluyla barışı elde edebilmek anlayışı..”

“…. Meseleye Hizmet Hareketi açısında baktığımızda ise, diğerlerinin bir arayış içerisinde olup kimi zaman İslamiyet’i çok olumsuz bir şekilde temsil ettikleri yerde,sayın Fethullah Gülen’in liderliği sayesinde, sizlerin sahip olduğu sağlam bir dayanağı var. Böylece, geliştirilen düşünceler belli bir noktaya odaklanabiliyor ve gerçek İslamiyet’e demir atabiliyorlar.”

“… Toronto’daki bazı Hizmet okullarına ziyaretlerim oldu. Bana sorarsanız, akademik bir müfredatın yanı sıra öğrencilerin bir takım ahlâkî davranışları arasındaki dengeyi kurma noktasında, onlar harika iş yapıyorlar diyebilirim. Bir insanın ancak bu iki unsurun birleşimi sayesinde, yani sosyal ve entellektüel
becerilerini bir dengeye oturttuğu takdirde, tastamam olabileceğine inanıyorum.”