Toronto Metropolitan United Kilisesi’nde bir ruhsal gelişim papazı olan Peder John Joseph Mastendrea, İlahiyat Masterı ve Din Eğitimi Masterını Toronto Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Chicago Teoloji Enstitüsü’nde de Doktora eğitimini tamamlamıştır. Şubat 1990’da, Cenevre, İsviçre’de kurulan Dünya Kiliseler Konseyi’nde delege olarak Kanada’yı temsil etmiştir. Peder Mastendrea, Toronto Bölgesi Dinlerarası Konseyi ve Toronto Rotary Kulübü’nün aktif bir üyesidir.

” “Aç açabildiğin kadar sineni ummanlar gibi olsun” sözlerini duyduğumda, bir insan buna nasıl itiraz edebilir ki diye düşünüyorum. Yazdığı kitapları okuyup vaazlarının bazılarını dinlediğimde–nasıl ifade etsem–onda, tabir-i caizse, Gandhi ile Dalai Lama’nın, bir parça da Mother Teresa’nın karışımını görüyorum. Anlattıkları yalnızca sözde kalmıyor, insanlara sunmuş olduğu fikirleri kendisi de bizzat yaşıyor.”

” Ne yazık ki, Irak’ta şu an yaşananlarda görüldüğü üzere, İslam dünyası içerisinde öyle bazı yerler var ki yalnızca İslamiyet’e has olmayan bir nevi aşırı tutuculuk anlayışını temsil ediyorlar. Demek istediğim, her kültürde, Hristiyanlarda da, Hindularda, Budistlerde de bu tür aşırı tutucu insanlar vardır, fakat İslamiyet’teki tek yolun bu olduğunu düşünmek, işte asıl tehlikeyi bu oluşturmaktadır. Bu yüzden, özellikle de Eylül 11 hadiselerini düşününce, insanları İslamafobi’ye sürükleyen bir takım peşin hükümlü yanlış algıların üstesinden gelebilmek için Hizmet Hareketi harika bir kaynaktır.”

” Müslümanların gayri-Müslimlerle olan muhabbeti, korkuyu bir kenara bırakarak merhameti davet etme kavramına çağrıda bulunuyor. Birbirimizi dinlemeye çağırıyor; yan yana evler inşaa ederken, yan yana apartmanlarda otururken, birlikte bir takım komite ve kurullarda görev alırken, yalnızca kendimiz değil, herkesi etkileyecek kararlar verdiğimizin farkına varmamızı sağlıyor.”

“…. Hizmet Hareketi’nin sorumluluk üstlenme konusunda bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum; ondan ziyade, birtakım engelleri aşarak değişimin, yaraları sarmanın ve dönüşümün birer vasıtası olmayı hedefliyorlar.”