Dr. Chander Khanna Hindu Öğrenim Merkezi’nin başkanı olarak görev yapmaktadır ve bir Hindüizm alimidir. Himalaya Yoga Meditasyon Dernekleri Birliği Manevî Komitesi’nde hizmet etmektedir. Dinlerarası Birlik Haberleri bülteninin editörlerinden biri olan Dr. Khanna, aynı zamanda, Toronto Yerel Dernekler İnsiyatifi’nin kurucu üyelerinden biridir.

” Kısaca ifade edecek olursam, benim gibi dışarıdan içeriye doğru bakan gözler, sayın Fethullah Gülen’i, yalnızca İslamî geleneklerin değil, tüm manevî geleneklerin en muhteşem ve en hakiki temel taşlarının güçlü bir temsilcisi ve yorumlayıcısı olarak kabul etmektedir.”

“… sayın Fethullah Gülen’in ve onun söz ettiği, onun örnek aldığı bilge kimselerin benimsediği görüşe göre bir çok üçgenlerin bir araya gelmesiyle oluşan tek bir mükemmel kare vardır. Her bir üçgenin kendi içinde bir mantığı, kıvamı, ritüelleri, kuralları ve yasakları vardır, ama bütün üçgenler tek bir merkeze doğru yönelmiştir. Her bir üçgenin kare içinde kendine ait bir yeri vardır. Üçgen olmanın gereğini yerine getirirken aynı zamanda kare olmanın da özelliklerini taşır. Dolayısıyla, hiç bir üçgen bir diğerinden üstün değildir. İşte Hizmet Hareketi’ni diğer bir çoklarından ayıran özellik, Hizmet Hareketi ya da bu örnekte olduğu gibi İslamiyet üçgeninde yer alanları, üçgenden dışarı adım atarak diğer bütün üçgenleri ziyaret etmeye ve başka üçgenlerin de gelip onları ziyaret etmesini teşvik etmesidir.”

” Diyalog olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır ve benim bu konuda vereceğim ilk tepki bu tür çalışmalar yapanlara karşı bir minnettarlık hissidir..İçimizdeki en iyilere karşı, özellikle de Hizmet Hareketi’ne karşı minnettarlık, çünkü onlar önümüzde kaçınılmaz bir şekilde duran sorgulamalar ve, tabir-i caizse, eleştirilerin üstesinden gelme gayreti gösteriyorlar.Bu bizim taşımak zorunda olduğumuz bir prangadır.

Yeni bir açılımı takdir eden her yüz kişi karşısında o işe gösterilen ilgiye tahammül edemeyen de en az 10 kişi olacaktır. Bu beklenen bir şeydir. Bunu anlıyor ve kabul ediyoruz. Bu her zaman böyle olmuştur. … Fakat, hayatın kaçınılmaz birer zorluğu olan bütün bu eleştiriler karşısında sağlam durmanın yanısıra başarıyla gelişmeye devam edebilmek, işte bunlar karşısında benim gibi insanlar minnettarlık ve hayranlıklarını ifade edebilirler.”