Emekli bir din adamı olan Reverend Keith Thompson, Colorado eyaletinin Boulder şehrinde bulunan First United Methodist Kilisesi’nde altı yıl papazlık yaptıktan sonra 2010 yılında emekli olmuştur. Aktif iş hayatı boyunca dinî inançlar ve siyasetin uzlaşması üzerine çeşitli programlar düzenlemiştir. Düzenlediği çeşitli kitap kulüpleri ve seminerler vasıtasıyla içinde bulunduğu topluma hizmet etmiştir. Dinlerarası diyalog toplantı ve program çalışmalarına 1980li yılların ortalarında, Salt Lake City, Utah’da papazlık yaptığı kilisede başlamıştır. Bir insan hakları aktivisti olarak kendisini “dünyanın daha güzel, daha sevgi ve daha barış dolu bir yer olmasını arzu eden bir Hristiyan” olarak tanımlamaktadır.

” Anladığım kadarıyla, Hizmet Hareketi İslamiyet’in içinden neşet eden ılımlı bir harekettir. Sayın Fethullah Gülen, Said Nursî’nin öğretilerinden etkilenmiştir. Yani, İslamiyet’i modern dünya ile buluşturmayı, özellikle de modern dünyanın bilimsel yönüyle buluşturmayı hedefleyen bir hareket oluşu, bence bu hareketi, Hizmet Hareketi’ni, çok güzel bir şekilde tanımlıyor.”

” Dünyada çok sayıda aşırı uçta, radikal ve terörist eğilimli İslamî hareket var. Ne yazık ki, Amerika’daki ve diğer ülkelerdeki insanlar, bu akımların dünya üzerindeki İslamiyet anlayışı içerisinde bir azınlık hükmünde olduğunu idrak edememişlerdir. Kalıplaşmış yargılara inandıkları için de karşılaştıkları Müslümanlara karşı bir korku, kimi zaman da bir düşmanlık beslemişlerdir. Dolayısıyla, Hizmet Hareketi’nin topluma el uzatmış olmasını çok önemli buluyorum. Bana sorarsanız, oldukça cesur bir şekilde, her türlü dinî, siyasî ve idarî gruplara, yardım kurumlarına el uzatıyor ve, “daha geniş bir evrensel barış adına kim olduğumuzu sizinle paylaşmak istiyor ve sizin de kim olduğunuzu öğrenmek istiyoruz” diyorlar.”

” Anladığım kadarıyla Hizmet Hareketi’nde, yaşadığımız zaman ve mekanın gereği olarak barış ve güvenliği sağlamak adına gerekli olan yönetim şeklinin demokrasiye bağlılık olduğuna dair bir düşünce oluşmuştur. Verilen eğitimin önemli bir parçasını da bu düşüncenin oluşturduğunu düşünüyorum.”